Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor«

NN 16/2018 (16.2.2018.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor«

HRVATSKI SABOR

337

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Zakona o »Nagradi Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 27/91.) Hrvatski sabor na sjednici 14. veljače 2018. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA »NAGRADE VLADIMIR NAZOR« I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA »NAGRADE VLADIMIR NAZOR«

I.

Za predsjednika Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« imenuje se

akademik ZVONKO KUSIĆ.

II.

Za članove Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« imenuju se:

BISERKA RAUTER PLANČIĆ

BRANKA CVITKOVIĆ

akademik LUKO PALJETAK

akademik FRANO PARAĆ

GORAN RAKO

JOŠKO ŠEVO

MILKO ŠPAREMBLEK

ZRINKO OGRESTA.

III.

Predsjedniku Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« akademiku Zvonku Kusiću i članovima Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« dr. sc. Nikoli Polaku, akademkinji Dubravki Oraić Tolić, prof. Branku Ivandi, Biserki Rauter Plančić, Almiri Osmanović, akademiku Stanislavu Tuksaru, Jošku Ševi i Ivici Kunčeviću, koji su imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora »Nagrade Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 24/16.), istekom zakonskog roka od dvije godine, 11. ožujka 2018. istječe mandat za obnašanje dužnosti na koju su imenovani.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. ožujka 2018.

Klasa: 021-13/18-07/04

Zagreb, 14. veljače 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.