Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti

NN 17/2018 (21.2.2018.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

361

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 88. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »MALOSTONSKA KAMENICA« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 10. kolovoza 2017. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Udruge Stonski školjkari Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od dva mjeseca od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 88. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 88. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Malostonska kamenica«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/17-01/17

Urbroj: 525-09/0563-18-10

Zagreb, 7. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.