Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

NN 19/2018 (28.2.2018.), Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

398

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 36. stavka 3. Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 48/15) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

POPIS

PRIRODNIH MINERALNIH VODA I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA PRIZNATIH U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. PRIRODNE MINERALNE VODE

Trgovački naziv
proizvoda
Naziv izvoraMjesto korištenja izvoraZemlja
podrijetla
JAMNICAJanino vreloPisarovina, lokalitet
Jamnička kiselica
Republika Hrvatska
JANASveta JanaGorica
Svetojanska
Republika Hrvatska
KALNIČKAKalničkaApatovecRepublika Hrvatska
LIPIČKI STUDENAC GROFOVA VRELAGrofova vrelaLipikRepublika Hrvatska
LIPIČKI STUDENACAntunovo vreloLipikRepublika Hrvatska
SARAJEVSKI
KISELJAK
Vrelo Park (B4)KiseljakRepublika Bosna i
Hercegovina
MIVELA-MgMivela-1VelućeRepublika Srbija

II. PRIRODNE IZVORSKE VODE

Trgovački naziv proizvodaNaziv izvoraMjesto
korištenja izvora
Zemlja podrijetla
AQUA SANAVodohvat
– bušotina BU-1
Kosore, VrlikaRepublika Hrvatska
CETINACetinaCivljaneRepublika Hrvatska
GODAGodaLičko LešćeRepublika Hrvatska
KALAKalaApatovecRepublika Hrvatska
SANTAKrupaKrupaRepublika Hrvatska
STUDENAStudenaLipikRepublika Hrvatska
SVETI ROKSveti RokSveti RokRepublika Hrvatska
VIVALjutaGruda,
Konavle
Republika Hrvatska
NEVRANevraDeževiceRepublika Bosna i Hercegovina

III.

Popis prirodnih mineralnih voda iz točke I. ovoga Popisa Ministarstvo poljoprivrede dostavlja Europskoj komisiji koja ih objavljuje u »Listi prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama«, tekst značajan za Europski gospodarski prostor, u Službenom listu Europske unije (List of natural mineral waters recognised by Member States, Text with European Economic Area relevance, Official Journal of the European Union).

IV.

Objavom ovoga Popisa prestaje važiti Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Repub­like Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (»Narodne novine«, broj 28/17).

V.

Ovaj Popis stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/06

Urbroj: 525-09/0492-18-1

Zagreb, 13. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.