Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 20/2018 (1.3.2018.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

417

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 14 od 13. veljače 2018. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 14/18. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Osnovnu listu lijekova iz članka 2. stavka 5. Odluke greškom su uvršteni lijekovi pod ATK šifrom: »V06DX01 369« i ATK šifrom: »V06DX01 374« te se ovim Ispravkom isti brišu iz Osnovne liste lijekova.

U Osnovnoj listi lijekova umjesto ATK šifre: »L01XC17 901« treba stajati ATK šifra: »L01XC17 061«, umjesto ATK šifre: »L01XC17 902« treba stajati ATK šifra: »L01XC17 062«, a umjesto ATK šifre: »L01XE27 901« treba stajati ATK šifra: »L01XE27 162«.

Pod ATK šifrom: »A11CC05 271« u stupcu 16. umjesto oznake: »RSRA14« treba stajati oznaka: »R«.

U Osnovnoj listi magistralnih pripravaka iz članka 3. stavka 2. Odluke u stupcu 5. pod ATK šifrom: »A09AB04 101« umjesto oznake: »RS« treba stajati oznaka: »RSRV03«, a pod ATK šifrom: »D08AX08 411« umjesto oznake: »R« treba stajati oznaka: »RGO01«.

Klasa: 025-04/18-01/61

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 27. veljače 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.