Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 20/2018 (1.3.2018.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

418

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 14 od 13. veljače 2018. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 14/18. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. Odluke greškom su izostavljeni lijekovi pod ATK šifrom: »V06DX01 369« i ATK šifrom: »V06DX01 374« sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka -INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProiz­vođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
V06DX01 369dijetetski preparatOOktal Pharma d.o.o.NestleAlfarelimenka 1x400 g88,0892,4888,0892,48RSpv0152,1954,8052,1954,8035,8937,6835,8937,68
V06DX01 374dijetetski preparatOOktal Pharma d.o.o.NestleAlthera prašaklimenka 1x450 g99,09104,0499,09104,04RSpv0160,1563,1660,1563,1638,9440,8938,9440,89

«

te se ovim Ispravkom navedena greška ispravlja.

Klasa: 025-04/18-01/60

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 27. veljače 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.