Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

NN 21/2018 (2.3.2018.), Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

424

Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ožujka 2018. godine donijela

ODLUKU

O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

I.

Materijalna prava i druge naknade ugovorene Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 39/17) isplatit će se za mjesec ožujak i travanj 2018. godine, u visini i na način na koji su ugovoreni.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/55

Urbroj: 50301-27/12-18-1

Zagreb, 1. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.