Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari

NN 23/2018 (7.3.2018.), Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

446

Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

NAPUTAK

O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se način rada upravnog tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstvenog upravnog odjela i komunalnih redara u izricanju novčanih kazni na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13 – dalje u tekstu Zakon), a kojima se izvršenici (fizičke i pravne osobe) prisiljavaju na izvršenje rješenja komunalnih redara u svezi s člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09).

Članak 2.

Na izvršenje rješenja o privremenoj obustavi izvođenja radova donesenog na temelju članka 58. stavka 3., i rješenja o dovršenju zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice donesenog na temelju članka 59. stavak 2. Zakona, izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima HRK:

Fizička osoba
RB

Skupina građevina i radova prema Zakonu o gradnji

(NN 153/13, 20/17)

1. novčana kazna2. novčana kazna3. novčana kazna4. novčana kazna5. novčana kazna6. novčana kazna
1.1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja30.000,0040.000,0050.000,0060.000,0070.000,0080.000,00
2.2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine10.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,0060.000,00
3.3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. Zakona o gradnji mogu graditi bez građevinske dozvole3.000,005.000,007.000,0010.000,0015.000,0020.000,00

Pravna osoba
RB

Skupina građevina i radova prema Zakonu o gradnji

(NN 153/13, 20/17)

1. novčana kazna2. novčana kazna3. novčana kazna4. novčana kazna5. novčana kazna6. novčana kazna
1.1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja90.000,00120.000,00150.000,00180.000,00200.000,00240.000,00
2.2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine30.000,0060.000,0090.000,00120.000,00150.000,00180.000,00
3.3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. Zakona o gradnji mogu graditi bez građevinske dozvole10.000,0015.000,0020.000,0030.000,0045.000,0060.000,00

Članak 3.

Na izvršenje rješenja kojim se naređuje izlaganje energetskog certifikata, donesenog na temelju članka 60. stavak 2. Zakona izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima HRK:

Vlasnik zgrade javne namjene
1. novčana kazna2. novčana kazna3. novčana kazna4. novčana kazna5. novčana kazna6. novčana kazna i svaka sljedeća
10.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,0060.000,00

Članak 4.

Ovaj Naputak objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu sljedećeg dana od objave, a istovremeno prestaje važiti Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 40/15).

Rješenja o novčanim kaznama donesena prema Naputku o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 40/15), a koja nisu postala izvršna do stupanja na snagu ovoga Naputka, donijet će se odnosno nastaviti donositi prema odredbama ovoga Naputka.

Klasa: 362-01/18-01/127

Urbroj: 531-01-18-1

Zagreb, 28. veljače 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.