Odluka o izboru predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

NN 24/2018 (9.3.2018.), Odluka o izboru predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Hrvatski sabor

454

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 31. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 26/11., 12/12., 124/12., 48/13. i 57/15.) Hrvatski sabor na sjednici 2. ožujka 2018. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa bira se NATAŠA NOVAKOVIĆ.

Klasa: 021-13/18-07/05

Zagreb, 2. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.