Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

NN 24/2018 (9.3.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

460

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, klase: 021-04/17-02/276, urbroja: 2181/1-01-17-1, koju je donijela Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, a koja se odnosi na smanjenje obuhvata lučkog područja luke Sućuraj – putničke luke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/45

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.