Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede

NN 25/2018 (14.3.2018.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede

Vlada Republike Hrvatske

480

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE

Razrješuje se DAMIR AGIČIĆ, dr. vet. med., dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede.

Klasa: UP/I 080-02/18-02/15
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.