Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za državnu službu

NN 25/2018 (14.3.2018.), Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za državnu službu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

482

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 66. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA
ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Za članove Odbora za državnu službu, imenuju se:

– IVANA NAJMAN

– IVONA KOVAČIĆ

– NADJA RABAR

– GORAN OREŠKOVIĆ

– MAJA PLESKALT.

Klasa: 080-02/18-01/24
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.