Rješenje o razrješenju zamjenika ravnatelja Državnog zavoda za statistiku

NN 25/2018 (14.3.2018.), Rješenje o razrješenju zamjenika ravnatelja Državnog zavoda za statistiku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

483

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 7. stavka 2. i članka 52. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 74.a stavka 1. i stavka 4. točke 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA RAVNATELJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Razrješuje se ROBERT KNEŽEVIĆ položaja zamjenika ravnatelja Državnog zavoda za statistiku, s danom 11. ožujka 2018. godine, na osobni zahtjev, radi odlaska u mirovinu.

Klasa: UP/I 080-02/18-02/09
Urbroj: 50301-15/07-18-03
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.