Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 25/2018 (14.3.2018.), Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

484

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 146. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15, 120/16 i 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:

– MARINKO PAPUGA, na koju je imenovan na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav

– JASNA A. PETROVIĆ, na koju je imenovana na prijedlog udruga umirovljenika, radi isteka mandata.

Klasa: 080-02/18-02/19
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.