Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

NN 25/2018 (14.3.2018.), Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

486

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 32. stavka 3. Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 143/12) i točke IV. stavka 1. Odluke o Povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 46/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Razrješuje se ZDRAVKO MODRUŠAN dužnosti člana Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova.

Klasa: 080-02/18-02/16
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.