Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 25/2018 (14.3.2018.), Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

489

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se IVICA BOŠNJAK članom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Klasa: 080-02/18-01/25
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.