Rješenje o imenovanju zamjenice predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu za socijalnu politiku Gospodarsko-socijalnog vijeća

NN 25/2018 (14.3.2018.), Rješenje o imenovanju zamjenice predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu za socijalnu politiku Gospodarsko-socijalnog vijeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

490

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 32. stavka 1. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, od 25. srpnja 2013. godine i članka 9. Odluke o osnivanju, djelokrugu rada te sastavu Povjerenstava Gospodarsko-socijalnog vijeća, od 25. srpnja 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENICE PREDSTAVNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U POVJERENSTVU ZA SOCIJALNU POLITIKU
GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

Imenuje se DOBRILA MILETIĆ zamjenicom predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu za socijalnu politiku Gospodarsko-socijalnog vijeća, na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Klasa: 080-02/18-01/30
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.