Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018.

NN 25/2018 (14.3.2018.), Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

494

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 22. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2018., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2018.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018. iznosi 61,94 kn.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Klasa: 041-01/18-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-18-4

Zagreb, 9. ožujka 2018.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.