Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017.

NN 25/2018 (14.3.2018.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

497

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2018., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2017.

Članak 1.

Za HRVI iz Domovinskog rata utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 16. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice, prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

Činovi i ustrojbena mjestaOsnovice
Vojnik97.489,62
Pozornik103.594,60
Razvodnik (zastavnik HRM)110.901,24
Skupnik98.560,24
Zapovjednik desetine117.048,41
Zapovjednik voda124.299,51
Zapovjednik satnije149.164,75
Zamjenik zapovjednika bojne163.670,28
Zapovjednik bojne180.240,45
Zamjenik zapovjednika brigade196.809,51
Zapovjednik brigade196.809,51
Desetnik112.757,04
Vodnik120.857,76
Stožerni vodnik121.686,28
Narednik121.686,28
Nadnarednik122.379,30
Stožerni narednik126.365,22
Časnički namjesnik140.949,63
Zastavnik119.938,18
Poručnik (poručnik korvete)124.299,51
Natporučnik (poručnik fregate)134.659,19
Satnik (poručnik bojnog broda)149.175,50
Bojnik (kapetan korvete)163.670,28
Pukovnik (kapetan fregate)180.240,45
Brigadir (kapetan bojnog broda)196.809,51
Stožerni brigadir (komodor)213.378,55
Brigadni general (komodor)213.378,55
Zapovjednik zbornog mjesta180.240,45
Zapovjednik zbornog područja229.967,59
General bojnik (kontraadmiral)229.967,59
General pukovnik (viceadmiral)236.179,17
General zbora (admiral)242.390,78
Zapovjednik obrane grada180.240,45
Stožerni general (stožerni admiral)248.602,36


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Klasa: 041-01/18-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-18-7

Zagreb, 9. ožujka 2018.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.