Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018.

NN 25/2018 (14.3.2018.), Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

498

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2018., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD
1. SIJEČNJA 2018.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2018. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Klasa: 041-01/18-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-18-8

Zagreb, 9. ožujka 2018.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.