Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Kamerunu, sa sjedištem u Rabatu

NN 26/2018 (16.3.2018.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Kamerunu, sa sjedištem u Rabatu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

506

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-01/13, urbroj: 50301-15/28-18-19 od 5. ožujka 2018., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

JASNA MILETA, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Kamerunu, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/18-02/13
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 8. ožujka 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.