Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Liliji Justini Garafulich Yankovich (posthumno)

NN 26/2018 (16.3.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Liliji Justini Garafulich Yankovich (posthumno)

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

509

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge i promicanje kulture i umjetnosti, odlikuje se

LILIA JUSTINA GARAFULICH YANKOVICH (posthumno).

Klasa: 060-04/18-13/05
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 27. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.