Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Ivi (Antun) Babaja

NN 26/2018 (16.3.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Ivi (Antun) Babaja

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

510

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge na području kulture, te izniman doprinos zastupanju dizajna i dizajnerske struke i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

IVA (Antun) BABAJA.

Klasa: 060-03/18-13/02
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 27. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.