Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske fra Lini Pedišiću (posthumno)

NN 26/2018 (16.3.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske fra Lini Pedišiću (posthumno)

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

514

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge u osnivanju i djelovanju hrvatskih vjerskih središta »Alojzije Stepinac« i »Sveti Nikola Tavelić«, socijalnoj skrbi za pripadnike hrvatskog iseljeništva u Argentinskoj Republici te promicanje moralnih i društvenih vrednota, odlikuje se

fra LINO PEDIŠIĆ (posthumno).

Klasa: 060-04/18-13/02

Urbroj: 71-06-04/4-18-01

Zagreb, 27. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.