Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu

NN 27/2018 (21.3.2018.), Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

559

Na temelju članka 181. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17) ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodno mišljenje ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNA PROCJENA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, ZA 2018. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se da su ovlaštene zdravstvene ustanove u kojima se obavlja stručna procjena, prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu:

– Klinički bolnički centar Zagreb

– Klinički bolnički centar Rijeka

– Klinički bolnički centar Split

– Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«

– Klinički bolnički centar Osijek

– Klinička bolnica Dubrava

– Klinička bolnica »Sveti Duh«

– Klinika za psihijatriju Vrapče

– Opća bolnica Varaždin

– Opća bolnica Pula

– Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod

– Opća bolnica Zadar

– Opća bolnica Dubrovnik

– Županijska bolnica Čakovec

– Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

– Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

– Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

– Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin

– Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

– Psihijatrijska bolnica Rab

– Psihijatrijska bolnica Ugljan

– Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« Popovača

– Psihijatrijska bolnica »Sveti Ivan«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/63

Urbroj: 534-02-1-1/6-18-8

Zagreb, 16. ožujka 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.