Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu

NN 27/2018 (21.3.2018.), Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

560

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12) te primjenom odredbi članka 112. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 93/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. ožujka 2018. donijela je

ODLUKU

O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, pri čemu je baza za izračun 2002. godina.

(2) Državni zavod za statistiku objavio je kako su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u 2017. u prosincu u odnosu na prosinac 2016. više za 1,2%, odnosno da indeks potrošačkih cijena za 2017. godinu iznosi 101,2.

(3) Osnovica iz stavka 1. ovog članka za 2017. godinu iznosi 1.373.827,37 kn.

(4) Usklađenje sredstava jamstvenog pologa prema utvrđenoj osnovici za 2017. godinu iz stavka 3. ovog članka mirovinsko društvo dužno je izvršiti u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(5) Mirovinsko društvo dužno je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti dokaze o stanju jamstvenog pologa na dan 31. prosinca 2017. i usklađenju izvršenom u skladu s ovom Odlukom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/02

Ubroj: 326-01-440-442-18-1

Zagreb, 15. ožujka 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.