Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 27/2018 (21.3.2018.), Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

561

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 49. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 110/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2018. donijela

ODLUKU

O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se indikativni iznosi tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, za razdoblje 2020. – 2039., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 127/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/18-28-28/01

Urbroj: 371-01-18-1

Zagreb, 16. ožujka 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

INDIKATIVNI IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT LNG HRVATSKA d.o.o., RADNIČKA CESTA 80, ZAGREB

Scenarij prihvata i otpreme UPP-aJedinica (@NCV)2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.
S1 300EUR/MWh1,391,391,391,391,391,391,391,391,391,39
S2 400EUR/MWh1,071,071,071,071,071,071,071,071,071,07
S3 600EUR/MWh0,790,790,790,790,790,790,790,790,790,79
Scenarij prihvata i otpreme UPP-aJedinica (@NCV)2030.2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.
S1 300EUR/MWh1,391,391,391,391,391,391,391,391,391,39
S2 400EUR/MWh1,071,071,071,071,071,071,071,071,071,07
S3 600EUR/MWh0,790,790,790,790,790,790,790,790,790,79