Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 28/2018 (23.3.2018.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Ministarstvo kulture

577

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 07/2017.

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2017 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 12. 2017. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, AdresaKulturno dobroProstorne međeRješenje

Broj

registra

Katastarske česticeKatastarske općine
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad DUBROVNIK
DubrovnikKuća Pervan – Žuanićkat. čest. 258/1 k. o. Dubrovnik (zemljišnoknjižna čest. zgr. 762 k. o. Gruž, zk. ul. br. 947)DubrovnikDatum: 11. 10. 2017.
Klasa: UP-I-612-08/17-06/0161
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7030
Šipanska LukaKulturnopovijesna cjelina naselja Šipanska Lukačest. zgr.: *1, *2, *3, *5, *7, *8, *9, *13, *12, *14/1, *14/2, *15/1, *15/2, *16, *17, *18, *21/1, *21/2, *21/3, *22, *27/1, *27/2, *27/3, *28/1, *28/2, *28/3, *29, *30, *31/1, *31/2, *34, *36/1, *36/2, *37/1, *37/2, *39, *40, *41, *42, *43, *44, *45, *47/1, *47/2, *49/4, *439, *442, *445, *446, *449/1, *449/2, *452, *453, *461, *48/1, *48/2, *48/3, *48/4, *49/1, *49/2, *49/3, *50, *51, *53/1, *53/2, *53/3, *53/4, *55, *56/1, *56/2, *57, *58, *59/1, *59/2, *60, *61/1, *61/2, *63/1, *63/2, *65/1, *65/2, *66, *67, *68, *69, *70/1, *70/2, *70/3, *72, *73/1, *73/2, *73/3, *73/4, *73/5, *73/6, *74/1, *74/2, *75, *76, *77, *78/1, *78/2, *79/1, *79/2, *79/3, *83/1, *83/2, *83/3, *83/4, *85, *86, *87, *88, *89, *90, *92, *93/1, *93/2, *94, *95/1, *95/2, *95/3, *98/1, *98/2, *98/3, *99/1, *99/2, *100, *101/1, *101/2, *103, *104, *106, *108/1, *108/2, *108/3, *110, *111/1, *111/2, *112/1, *112/2, *113/1, *113/2, *114, *116, *117, *119/1, *119/2, *121/1, *121/2, *122/1, *122/2, *122/3, *123, *124/1, *124/2, *125/1, *125/2, *127/1, *127/2, *128, *130, *131/1, *131/2, *131/3, *131/4, *131/5, *131/6, *132/1, *132/2, *133/1, *133/2, *133/3, *133/4, *135/1, *135/2, *135/3, *135/4, *137, *140, *142, *144/1, *144/2, *145, *146, *147, *148, *149, *150, *152, *153, *156/1, *156/2, *157, *158, *159, *160, *161, *163, *164, *165, *166, *167, *168/1, *168/2, *168/3, *168/4, *168/5, *169/1, *169/2, *170, *171, *172, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *183/1, *183/2, *183/3, *183/4, *185/1, *185/2, *185/3, *186, *187, *188/1, *188/2, *190, *191, *192, *193/1, *193/2, *194, *196, *197, *198, *199, *200/1, *200/2, *200/3, *200/4, *203/1, *203/2, *204, *205, *206, *240, *264, *265, *441, *444, *448, *450/1, *450/2, *454, *456, *457, sve k.o. Šipanska Luka.Šipanska LukaDatum: 6. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0105
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6977
čest. zem.: 47/4, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 57/1, 57/2, 58, 585/2, 59/1, 59/2, 61, 62, 64, 68/3, 70, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 208/6, 238, 239, 240, 241, 242, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 260/1, 260/2, 261, 262, 263, 266/1, 266/2, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 278/1, 278/2, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292/1, 292/2, 292/3, 293, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 304, 305, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 321/1, 321/2, 322/1, 322/2, 322/3, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/6, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10, 334/11, 334/12, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16,336/1, 336/3, 337/1, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 338/1, 338/2, 339, 340, 342, 343/1, 343/2, 343/3, 344, 346/1, 346/2, 346/3, 347/1, 347/2, 348, 349/1, 349/2, 351/1,
351/2, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 353/3, 354, 355/1, 355/2, 356, 357, 386/2, 387/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/2, 390, 391/1, 391/2, 392, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 412/1, 413/1, 413/2, 413/3, 414/1, 414/2, 415, 417, 418, 419, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 447/1, 447/2, 449/1, 449/2, 451, 452/1, 452/2, 453, 454, 455/1, 455/2, 455/4, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/8, 457/2, 458/1, 458/2, 459, 461, 462, 463/1, 463/2, 463/3, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 469, 470/1, 470/2, 470/3, 472, 2785/2, 2786, 2787, 2788/1, 2788/2, 2788/3, 2788/4, 2788/5, 2788/7, 2788/8, 2791, 2794, 2795, 2796/2, 2797, 2798, 2799/1, 2799/5, 2799/6, 2799/7, 2800, 2802, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2792, 2793/1, 2843, 2796/1, sve k.o. Šipanska Luka.
MokošicaLadanjsko-gospodarski kompleks Pozza – Bassegli – Krticak. č. zgr. 101, k. č. zem. 755, 757, 758/1, 758/2, 768, 770, (zk. ul. 6), čest. zem 759, (zk. ul. 778)MokošicaDatum: 16. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0124
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-6999
DubrovnikLjetnikovac Natali – Sorgo, Ulica dr. A. Starčevića 352307, 2309/1, 2310DubrovnikDatum: 16. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0123
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6997
DubrovnikVila Regenhart, Ulica Vlaha Bukovca 33k. č. 4967, 4968, 4969, k. o. Dubrovnik (u zemljišnim knjigama k. č. zgr. 2910, čest. zem. 1872/10, 1872/9 (zk. ul. 1501)DubrovnikDatum: 7. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0106
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6980
KoločepVila Ruskok. č. zgr. 272 (zk. ul. 270) i 273 (zk. ul. 269) te k. č. zem. 508 (zk. ul. 292), 509/1 (zk. ul. 269), 509/2 (zk. ul. 292), 519/2 (zk. ul. 136), 520/2 (zk. ul. 531), 1767 (zk. ul. 595)KoločepDatum: 20. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0147
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7015

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

ZagrebVila Matica, Petrova 1614911/1, 4911/2MaksimirDatum: 11. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0135
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2
Z-7007
Istarska županija
Grad ROVINJ – ROVIGNO
RovinjVišeslojno arheološko nalazište, prapovijesna gradina i srednjovjekovna kula Turninak. č. 2553/1 Z (zk. ul. 9835), 2553/2 Z (zk. ul. 7257), 4069/4 (zk. ul. 3998), 4069/5 (zk. ul. 3717), 4069/6 (zk. ul. 3834), 4069/7 (zk. ul. 3451), 4069/8 (zk. ul. 9561), 4069/9 (zk. ul. 4187), 4070/1 (zk. ul. 1614), 4070/2 (zk. ul. 8524), 4070/3 (zk. ul. 3334), 4070/4 (zk. ul. 1614), 4070/5 (zk. ul. 4309), 4071 (zk. ul. 4309), 4072/1 (zk. ul. 8524), 4072/2 (zk. ul. 8524), 4073/3 (zk. ul. 8524), 4074/2 (zk. ul. 8524), 4074/3 (zk. ul. 8524), 4074/5 (zk. ul. 8524), 4073/1 (zk. ul. 9565), 4073/2 (zk. ul. 5819), 4074/1 (zk. ul. 8524), 4074/4 (zk. ul. 4220), 4075 (zk. ul. 3230), 4076/2 (zk. ul. 8755), 4076/4 (zk. ul. 3767), 4076/5 (zk. ul. 1145), 4077 (zk. ul. 4356), 4078/2 (zk. ul. 6086), 4078/4 (zk. ul. 4356), 4079 (zk. ul. 2171), 4080 (zk. ul. 2171), 4083/1 (zk. ul. 3475), 4083/3 (zk. ul. 3475)RovinjDatum: 4. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0165
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7033

Krapinsko-zagorska županija

Općina RADOBOJ

RadobojArheološko nalazište prapovijesne nekropole pod tumulima Podstenjek. č. 2377/15 (zk. ul. 4185), 2377/16 (zk. ul. 4331), 2377/17 (zk. ul. 787) i 2377/18 (zk. ul. 3346)RadobojDatum: 18. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0199
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7067
Grad KRAPINA
KrapinaGrobna kapela obitelji Lovreck.č. 2065Krapina-gradDatum: 11. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0185
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7055

Osječko-baranjska županija

Grad OSIJEK

OsijekKuća Wlaszak, Trg bana Jelačića 37731 (zk. ul. 8504)OsijekDatum: 18. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0143
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7014
Općina PODGORAČ
PodgoračMauzolej Pavla Pejačevića1919 (zk. ul. 1182)Podgorač IDatum: 17. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0125
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6998

Požeško-slavonska županija

Grad LIPIK

KukunjevacArheološka zona Brod1370/6 s površinom od 1028 čhv (zk. ul. br. 1048), 1370/7 s površinom od 186 čhv (zk. ul. br. 1154), 1370/8 s površinom od 1570 čhv (zk. ul. br. 653), 1370/9 s površinom od 99 čhv (zk. ul. br. 1038), 1370/10 s površinom od 1 jutra 30 čhv (zk. ul. br. 1038), 1370/11 s površinom od 701 čhv (zk. ul. br. 1048), 1439/2 s površinom od 1 jutra 368 čhv (zk. ul. br. 1231), 1440 s površinom od 201 čhv (zk. ul. br. 1209), 1441/1 s površinom od 1 jutra 714 čhv (zk. ul. br. 474), 1441/2 s površinom od 385 čhv (zk. ul. br. 474), 1441/3 s površinom od 1316 čhv (zk. ul. br. 230), dio 1441/4 s površinom od 1 jutra 314 čhv (zk. ul. br. 1312), 1441/5 s površinom od 1317 čhv (zk. ul. br. 674), 1441/6 s površinom od 928 čhv (zk. ul. br. 674), 1441/7 s površinom od 882 čhv (zk. ul. br. 456), 1441/8 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 33), 1441/9 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 33), 1441/10 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 701), 1441/11 s površinom od 1032 čhv (zk. ul. br. 1365), 1441/12 s površinom od 1075 čhv (zk. ul. br. 1365), 1441/13 s površinom od 804 čhv (zk. ul. br. 1104), 1441/14 s površinom od 943 čhv (zk. ul. br. 1235), 1441/15 s površinom od 1511 čhv (zk. ul. br. 1235), 1441/21 s površinom od 341 čhv (zk. ul. br. 212), 1441/22 s površinom od 1 jutra 1563 čhv (zk. ul. br. 779), 1441/23 s površinom od 2 jutra 49 čhv (zk. ul. br. 210), 1441/60 s površinom od 1049 čhv (zk. ul. br. 1209), 1441/61 s površinom od 551 čhv (zk. ul. br. 1075), 1441/62 s površinom od 551 čhv (zk. ul. br. 1075), 1441/63 s površinom od 551 čhv (zk. ul. br. 459), 1441/64 s površinom od 1982 m² (zk. ul. br. 1313), 1441/65 s površinom od 316 čhv (zk. ul. br. 701), 1441/68 s površinom od 494 čhv (zk. ul. br. 1259), 1441/69 s površinom od 1375 čhv (zk. ul. br. 1259), 1441/72 s površinom od 1145 čhv (zk. ul. br. 210), 1441/76 s površinom od 142 čhv (zk. ul. br. 418), 1441/77 s površinom od 564 čhv (zk. ul. br. 801), 1441/82 s površinom od 390 čhv (zk. ul. br. 751)KukunjevacDatum: 14. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0193
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7063
DobrovacArheološka zona Dabrovica301, 302, 303, 304, 305, 306, dio 308, 309, 406/1, 406/2, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 418, 419DobrovacDatum: 12. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0191
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7059
KukunjevacArheološko nalazište Obršine1622, 1623/1, 1623/5, 1623/6, 1623/7, dio 1623/8, 1623/9, 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4, dio 1625/2, 1626/1, 1626/5, 1626/6, 1629/4, 1629/5, 1636/1, 1636/2, 1636/4, 1636/5, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639KukunjevacDatum: 13. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0192
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7060

Primorsko-goranska županija

Grad NOVI VINODOLSKI

LedeniceRuševine staroga grada Ledenicak. č. 2715/1, 2439, 2440, 3608, 3609, 2443, 2442, 2441, 2444LedeniceDatum: 7. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0107
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6979
Grad MALI LOŠINJ
Mali LošinjUrbanistička cjelina grada Maloga Lošinja

Zona »A« (na kopijama katastarskih planova označena crvenom linijom)

k. č.: 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434/1, 465, 464, 463, 466, 467, 468, 469, 3600/1, 493, 494, 484/1, 485, 486/1, 486/2, 487, 491, 492, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 892, 898, 899, 900, 901, 907, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 1181,1182,1183,1184, 3597/1, 3597/2, 1170, 1169, 1180, 1179, 1177, 1178/1, 1178/2, 1176, 1175, 1174, 3600/2, 3600/3, 1171, 1172 – dio, 1186, 1187, 1173, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1140, 1138, 1139 – dio, 1136, 1135, 1132/1, 1134, 1132/2, 1132/3, 1132/4, 1135, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 3622, 1205, 1206, 1207, 1208, 1679, 1680/1, 1680/2, 1678, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1672, 1671/2, 1671/1, 1669, 1656/1, 1688, 1689, 1690, 1691, 1655, 1654, 2286, 2287/1, 2287/2, 2288, 2289, 2290, 2291, 3599 – dio, 2283, 1692, 1693, 1694, 1695/4, 1695/5, 1695/3, 1695/2, 1695/1, 1718, 1721, 1717/2, 1699, 1696, 1697/1, 1697/2, 1697/3, 1697/4, 1697/5, 1697/6, 1698/2, 1698/1, 1700, 1701, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1799, 3601/2, 3601/1, 1800, 1801/1, 1802/1, dio 1820, 1821, 1822, 1802/11, 1801/2, 1802/10, 1802/2, 1797, 1798, 1802/3, 1802/5, 1802/4, 1802/6, 1802/7, 1802/8, 1802/9, 1803, 1804, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1858/3, 1859, 1861/1, 1861/2, 1860, 1864, 1862, 1863, 1870, 1866, 1871/1 – dio, 1872, 1873, 1874, 1880 – dio, 1881, 1894, 1891/1, 1897, 1898/2, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1912, 1905, 1906, 1907, 3602/1, 1909, 1910, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1939/2, 1925 – dio, 1929, 1919 – dio, 1930, 1931, 1932, 1933, 3602/2, 1194, 1168, 1137, 1133, 1908, 1778, sve k.o. Mali Lošinj – grad.

Mali Lošinj – gradDatum: 11. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0120
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6994

Zona »B« (na kopijama katastarskih planova označena plavom linijom)

k. č.: 1934, 1935, 1936, 1953, 1954, 1937, 1938, 1939/1, 1920, 1921, 1922, 1919 – dio, 1918, 1917, 1890, 1891/2, 1914/2, 1916, 1915/1, 1911/1, 1913, 1902, 1891/1 – dio, 1892, 1893, 1895, 1882, 1883, 1884/4, 1878/1, 1877, 1876, 1875, 1869, 1868, 1850, 1851, 1867, 1865, 1852, 1848, 1843/2, 1853, 1854, 1840, 1855, 1841, 1843/4, 1842, 1839, 1838, 1837, 1835, 1833, 1831/2, 1831/1, 1829, 1828, 1827, 1825, 1826, 1819, 1818, 1830, 1817, 1805, 1806, 1811, 1812, 1810, 1807, 1815, 1816, 1814/2, 3611, 2125/1, 2125/2, 2127/2, 2128, 2129, 2130/1, 2131/1, 2131/3, 2131/5, 2131/7, 2131/8, 2131/6, 1787, 1779/1, 1779/2, 1780, 1786, 1785, 1784, 1781, 1783, 1782, 2190/1, 2190/2, 2189, 1775, 1705/2, 1703/2, 1703/1, 1702, 1705/1, 1704, 1774, 1776, 1773, 1772/1, 1749, 1747/1, 1777, 1747/2, 1747/3, 1750, 1751, 1752, 1748, 1746, 1772/2, 1771, 1770, 1769, 1767, 1743, 1739/1, 1742, 1739/2, 1738, 1740/1, 1740/2, 1736, 1735, 1713, 1712, 1711, 1714, 1710, 1715, 1709, 1708/6, 1708/5, 1708/3, 1708/2, 1719, 1723/1, 1722, 1724, 1723/2, 1729/5, 1729/6, 1729/3, 1729/1, 1725, 1730, 1733, 1734, 1732, 1731/2, 1744/3, 1744/2, 1756, 1759, 1758, 1757, 1755, 1753, 1762, 1766, 1761, 1760, 1763, 1765, 1764, 1754, 1767, 1768, 1744/1, 1745, 2218/1, 2218/2, 2219, 2217, 2220/1, 2221, 2220/2, 2223, 2222, 2781/1, 2780/1, 2764/1, 2763, 2762/1, 2232, 2231, 2230, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2239, 2240, 2224, 2226, 2227, 2225, 2228, 1884/1 – dio, 2241, 2243, 2242, 2238, 2245, 2246, 2247, 2249, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2366,


2368, 2255, 2244, 2260, 2264, 2265, 2266/1, 2266/2, 2267, 2268/2, 2268/1, 2263, 2270, 2269, 2261, 2271/1, 2271/2, 2256, 2257, 2258, 2259, 2262, 2281, 2280, 2279/1, 2279/2, 2282, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2365, 2367, 2369, 2370, 2380, 2371, 2373, 2372, 2375, 2374, 2377, 2376, 2378, 2759, 2758, 2757, 2752, 2753, 2754/2, 2754/1, 2756/2, 2756/1, 2755 – dio, 2748, 2387/1, 2387/2, 2390, 2389, 2388, 2385, 2386/1, 2386/2, 2381, 2382, 2383, 2384, 2391, 2393, 2394, 2392/1, 2392/2, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2403, 2402, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411/1, 2411/2, 2413, 2412, 2414, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417, 2418, 2747/1,2747/2, 2735, 2736, 2737, 2738/1, 2738/2, 2739, 2740, 2741, 2734, 2733, 2713, 2714/1, 2714/2, 2715, 2716, 2717, 2712/1, 2712/2, 2712/3, 2712/4, 2711, 2709, 2707, 2710/1, 2710/2, 2718, 2719/1, 2719/2, 2678, 2677/1, 2684, 2677/2, 2677/3, 2708, 2767, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 2672, 2673, 2674, 2681, 2682, 2683, 2671, 2679, 2680, 2691/2, 2695/2, 2704, 2666, 2667, 2668, 2665/1, 2665/2, 2900, 2901, 2902, 2920, 2922, 2923, 2924/1, 2924/2, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2657/2, 2658, 2659, 2657/3, 2657/4, 2655, 2654, 2653, 2652, 2650, 2651/2, 2651/1, 2647, 2648, 2649/2, 2649/1, 2646/2, 2614/2, 2656, 2617, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2353, 2354, 2355, 2357/1, 2357/2, 2358, 2359, 3612, 2349, 2348, 2352, 2351, 2350, 2347, 2344/1, 2344/2, 2343, 2345, 2346, 2341/1, 2341/2, 2337, 2338, 2342, 2336, 2334, 2333, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2419, 2340, 2420, 2423, 2424, 2422, 2421, 2427, 2434/1, 2429/2, 2429/1, 2429/3, 2430/1, 2434/2, 2431, 2432/2, 2432/1, 2433, 2618, 2619/1, 2619/2, 2619/3, 2619/4, 2619/5, 2620/1, 2620/2, 2621, 2622, 2592, 2593, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 2594/4, 2585, 2587, 2588, 2589, 2590, 2586, 2577, 2584, 2579/2, 2583, 2582, 2581, 2580, 2565, 2566, 2567, 2564/1, 2561/2, 2563, 2562, 2561/1, 2564/2, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2579/1, 2578, 2576, 2573/1, 2574, 2573/2, 2575, 2591, 3592, 2559, 2558, 2557, 2560/2, 2556, 2555, 2554, 2551, 2553, 2552, 2542, 2544, 2550, 2549/2, 2549/1, 2560/1, 1448/2, 1451/2, 1452, 2548/1, 2548/2, 2543, 2539, 2547, 2546, 2545, 2532/3, 2532/4, 2537, 2538, 2540, 2541, 2532/2, 2533, 2535, 2536, 2534, 2532/1, 2527/5, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2527/1, 2528, 2529, 2526, 2531, 2530, 2520, 2519, 2518, 2517/2, 2517/1, 2516, 2515, 2514, 2521, 2512, 2511, 2508, 2509, 2510, 2523, 2524/3, 2513/1, 2513/2, 2522, 2524/1, 2524/2, 2525/2, 2525/1, 2488, 2487, 2486, 2482, 2481, 2483,
2485, 2484, 2491/2, 2491/1, 2490/1, 2490/2, 2489, 2492, 2495, 2496, 2493, 2494, 2497, 2499/5, 2498, 3595, 2499/3, 2499/4, 2499/2, 2500, 2501, 2504, 2506, 2503, 2502, 2505, 2499/1, 2507, 1518/3, 1518/2, 1518/1, 1517, 1515, 1516, 1519, 1514, 1513, 1512, 1521, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/5, 1522, 1523, 1524, 1526, 1525, 1527, 1528, 1473, 1474, 1475, 1479/2, 1476, 1479/1, 1478, 1477, 1472/1, 1472/2, 1490, 1491/2, 1491/1, 1489, 1488, 1486, 1487, 1482, 1481, 1480, 1483, 1484, 1485, 1502, 1503/2, 1503/3, 1503/1, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1504, 1506, 1505, 1507/1, 1507/2, 1507/4, 1507/3, 1511, 3593, 1509, 1510, 1508, 1400, 1401, 1402, 1411/17, 1404/1, 1355/3, 1355/1, 1355/2, 1411/19, 1329, 1330, 1331, 1332/2, 1332/1, 1335, 1336, 1334, 1333, 1337, 1340, 1341, 1342, 1339, 1338, 1343, 1344, 1351/2, 1352, 1353/3, 1353/2, 1353/1, 1351/1, 1350, 1345, 1349, 1348, 1347, 1346, 1393, 1392, 1394, 1391, 1395, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1378/2, 1378/1, 1378/3,
1377, 1354, 1411/18, 1379/2, 1379/1, 1380, 1385/2, 1384, 1385/1, 1383, 1382, 1381/2, 1381/1, 1404/2, 1403, 1399, 1532/2, 1532/1, 1531, 1530, 1529, 1548, 1549, 1550, 1398, 1397, 1396, 1553, 1551, 1552, 1546, 1547, 1544, 1545, 1557, 1556/2, 1555, 1543, 1542, 1554, 1541, 1540, 3596/2, 1536, 1539, 1538, 1534, 1533, 1537, 1535, 1556/1, 1559/1, 1559/2, 3596/1, 1558, 1560, 1561, 1570, 1562, 1568, 1567, 1566, 1571, 1572/1, 1572/2, 1574, 1573, 1575, 1576, 1565/1, 1565/2, 1569, 1564, 1563, 1578, 1579/1, 1579/2, 1577, 2595, 2606, 2605, 2604, 2603, 2596, 2597, 2598, 2599, 2601, 2607, 2609, 2600, 2602, 2608, 2611/2, 2611/1, 2612, 2613/1, 2613/2, 2616/3, 2610, 2616/1, 2614/1, 2616/2, 2615/4, 2615/3, 2615/5, 2615/7, 2615/2, 2479/2, 2615/6, 2615/1, 2480/1, 2480/2, 2468/2, 2468/3, 2467, 2468/1, 2471, 2470, 2469, 2466, 2463, 2465, 2461, 2464, 2462, 2460, 2459, 2472, 2473, 2476, 2479/1, 2478, 2477, 2475, 2474/2, 2474/1, 2443, 2442, 2436/4, 2436/1, 2441, 2440, 2439, 2438, 2437, 2436/2, 2436/3, 2435, 2457/1, 2458, 2456, 2457/2, 2455/1,
2451, 2454, 2450/3, 2450/2, 2450/1, 2453, 2452, 2449, 2448/2, 2447/1, 2447/2, 2446, 2445, 2448/1, 2331, 2332, 2330/1,2326, 2327, 2328, 2330/2, 2330/3, 2444, 2325, 2321, 2324, 2323, 2322, 2320/3, 2320/1, 2319, 2315, 2316, 2314, 2312, 2317, 2318, 2311, 2310, 2313, 2308, 2307, 2306, 2305, 2301, 2300, 2302, 2303, 2304, 2299, 2297, 2298/2, 2298/1, 2296, 2295, 2293, 2294, 2292, 2309, 1581, 1584, 1585, 1586/1, 1586/5, 1583, 1582, 1580, 1897, 1596, 1595, 1598, 1586/2, 1586/3, 1586/4, 1586/6, 1587, 1593, 1592/2, 1592/1, 1588, 1589, 1591, 1590, 1621, 1620, 1594, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1610/2, 1609, 1610/1, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619/1, 1607, 1611, 1613, 1619/7, 1619/5, 1623, 1624, 1622, 1626, 1627, 1628, 1625, 1629/1, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1619/3, 1619/6, 1619/2, 1630, 1632, 1631, 1313, 1309, 1308, 1307, 1306/2, 1306/1, 1261/3, 1261/2, 1261/1, 1261/4, 1261/5, 1262, 1260, 1259, 1258, 1257, 1255/2, 1255/1, 1256, 1056, 1055, 1054, 1053, 1634/1, 1634/2, 1635, 1634/3, 1636, 1637, 1645, 1646, 1647, 1649, 1650, 1651, 1633, 1652, 1653, 1662, 1664, 1663, 1661, 1648, 1644, 1643, 1642, 1639, 1638, 1665, 1660, 1668, 1656/2, 1656/3, 1659, 1658, 1657, 1671/3, 1670, 1666, 1674, 1667, 1673, 1675, 1676, 1677/2, 1212, 1213, 1214, 1219, 1211, 1210, 1209, 1123/2, 1123/1, 1124, 1121, 1218, 1217, 1216, 1215, 3598, 1223, 1224, 1222, 1221, 1228/1, 1228/3, 1288/2, 1229, 1227, 1226, 1225, 1231, 1230, 1233, 1234, 1238, 1236, 1237, 1232, 1235, 1239, 1241, 1240, 1243, 1242, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1088, 1089, 1087, 1086, 1085, 1091, 1090, 1093, 1092, 1117, 1118, 1122, 1120, 1119, 1129, 1126, 1125, 1127, 1128, 1131/3, 1131/2, 1131/1, 1130/1, 1130/2, 1116, 1115, 1114, 1094, 1095, 1096, 1113, 1112, 1110, 1111, 1108, 1109, 1097, 1098, 1106, 1107, 1105, 1104, 1101, 1100, 1102, 1099, 1103, 1142, 1139 – dio, 1141, 1160, 1161, 1162, 1172 – dio, 1166, 1159, 1158, 1157, 1156, 1150, 1143, 1145, 1146, 1147, 1155, 1163, 1154, 1153, 1167, 1164, 1165, 1152, 1151, 1149, 1148, 941, 940, 939, 3582, 938/2, 938/1, 936, 935, 942, 937, 934, 932, 933, 915, 916, 930, 921, 922, 920, 919, 918, 917, 914, 913/2, 913/1, 908, 904, 906, 905, 902, 903, 891, 893, 889, 888, 887, 886, 885/1, 885/2, 883, 910, 3581, 911, 912, 884/1, 884/2, 499, 490, 489, 484/2, 483/2, 497, 496, 498, 500, 505/1, 505/2, 502, 504, 3580 – dio, 502, 503, 455, 454, 457, 458, 477, 501, 482, 480, 479, 481, 483/1, 478, 495, 472, 473, 471, 474, 475, 476, 462, 461, 459, 435, 453, 460, 444, 445, 443,
436, 434/2, 437, 442, 438, 439, 441, 440, 430, 423/8, 423/7, 423/6, 423/5, 423/4, 423/3, 423/2, 423/1, 424, 425, 183, dio 3577, 3623, 3625, 182, 187 – dio, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199/1, 199/2, 181, 3624, 180, 179, 3626, 178, 177, 176, 175, 171, 174, 173, 172, 170, 169, 165, 166, 167, 168, 200, 201, 202 – dio, 164, 163, 162, 161/1, 161/2, 161/3, 153, 154/5, 154/3, 154/2, 158, 157, 156, 155, 154/1, 159, 160, 125, 124, 123, 137, 132, 133, 134, 135, 136, 131, 126, 127, 128, 129, 130, 62/2, 62/3, 122 – dio, 121, 120/1, 120/2, 115/3, 115/2, 116/2, 116/1, 102, 101, 99, 98, 100, 115/1, 88, 89, 90/3, 90/1, 87, 86, 85/1, 84/1, 84/3, 84/2, 82, 83, 81, 60/3 – dio, dio 3610/1, dio 1820, 1925 – dio, 1834, 1871/1 – dio, 884/3, 1597, 1599, dio 1072/4, 2921, 3613, 2239, 2379, 2706 – dio, 2670, 2669, 2657/1, 3614 – dio, 488, 1717/1, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1706/1, 1706/2, 1720, 1708/1, 1708/4, 1741, 2335/1, 2335/2, 2356/1, 2356/2, 1459 – dio, 3579 – dio, 3610/2 – dio, 1880 – dio, 1265/1 – dio, sve k.o. Mali Lošinj – grad.

Sisačko-moslavačka županija

Grad PETRINJA

Grabovac BanskiSpomen obilježje civilnim žrtvama II. svjetskog ratak.č.br. 866/3, 866/4Grabovac BanskiDatum: 19. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0201
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7068

Splitsko-dalmatinska županija

Općina ŠESTANOVAC

KatuniArheološka zona Vlake7402/1 (zk. ul. 210), 7402/2 (zk. ul. 107), 7404/1 (zk. ul. 210), 7404/2 (zk. ul. 210), 7404/3 (zk. ul. 198), 7405 (zk. ul. 1629), 7406/1 (zk. ul. 849), 7406/2 (zk. ul. 440), 7407 (zk. ul. 745), 7408/1 (zk. ul. 745), 7408/2 (zk. ul. 745), 7408/3 (zk. ul. 745), 7408/4 (zk. ul. 690), 7408/5 (zk. ul. 690),, 7408/6 (zk. ul. 1286), 7408/7 (zk. ul. 1386), 7408/8 (zk. ul. 690),, 7408/9 (zk. ul. 695), 7408/10 (zk. ul. 703), 7408/11 (zk. ul. 699), 7408/12 (zk. ul. 699), 7408/13 (zk. ul. 707), 7408/14 (zk. ul. 707), 7409 (zk. ul. 405), 7410 (zk. ul. 405), 7411 (zk. ul. 405), 7412 (zk. ul. 210), 7413 (zk. ul. 405), 7414 (zk. ul. 405), 7416 (zk. ul. 405), 7417 (zk. ul. 210), 7418 (zk. ul. 405), 7419/1 (zk. ul. 1346), 7419/2 (zk. ul. 288), 7420/1 (zk. ul. 288), 7420/2 (zk. ul. 1346), 7421 (zk. ul. 1079), 7422 (zk. ul. 690), 7423/1 (zk. ul. 1079), 7423/2 (zk. ul. 1079), 7424/1 (zk. ul. 695), 7424/2 (zk. ul. 707), 7424/3 (zk. ul. 699), 7424/4 (zk. ul. 690), 7425/1 (zk. ul. 690), 7425/2 (zk. ul. 690), 7426/1 (zk. ul. 690), 7426/2 (zk. ul. 707), 7427 (zk. ul. 718), 7428 (zk. ul. 730), 7429 (zk. ul. 1629), 7430 (zk. ul. 116), 7431 (zk. ul. 203), 7432 (zk. ul. 1202), 7433 (zk. ul. 43), 7435/1 (zk. ul. 203), 7435/2 (zk. ul. 203), 7435/3 (zk. ul. 1244), 7434 (zk. ul. 122), 7436 (zk. ul. 122), 7437 (zk. ul. 43), 7438 (zk. ul. 144), 7619 (zk. ul. 969), 8241 (zk. ul. 1688), 8242 (zk. ul. 1688), 8249 (zk. ul. 1026), 8237 (zk. ul. 1688), k.o KatuniKatuniDatum: 14. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0194
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7064
GrabovacSrednjovjekovno groblje Mrki kamenna k. č. zem. 1065 (zk. ul. 182), 1066 (zk. ul. 641), 1067/1 (zk. ul. 89), 1067/2 (zk. ul. 91), k. o. Grabovac te na k. č. zem. (cesta) 4764 (zk. ul. 661) k. o. Grabovac unutar poligona određenog sljedećim točkama: 1. E = 541377, N = 4810914 2. E = 541380, N = 4810913; 3. E = 541239, N = 4810858; 4. E = 541240, N = 4810862GrabovacDatum: 6. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0172
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7037
Općina PODSTRANA
PodstranaArheološko nalazište i crkva Gospe od Site674Donja PodstranaDatum: 6. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0104
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6978
Općina DUGOPOLJE
DugopoljeArheološko nalazište – rimska cesta na predjelu Podi – Zapad1914/18 (zk. ul. 2301), 1914/32 (zk. ul. 2373), 1914/149 (zk. ul. 2306), 1914/151 (zk. ul. 2443), 1914/26, 1914/100 (zk. ul. 2442) i 1914/171 (zk. ul. 2443)DugopoljeDatum: 14. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/15-06/0042
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-8
Z-6478
Grad SPLIT
SplitArheološko nalazište Zagorski put na području Dujmovače2647/3 (u zemljišnim knjigama 4270/3 (zk. ul. 20668)), 811/2 (u zemljišnim knjigama 3359/4 (zk. ul. 15839)), 758 (u zemljišnjim knjigama 4408/4 (zk. ul. 15839)), 813/1 (u zemljišnjim knjigama 3358/1 (zk. ul. 9266)), 812/1 (u zemljišnim knjigama 3359/3 (zk. ul. 5185)), 811/1 (u zemljišnjim knjigama 3359/2 (zk. ul. 5185)), 811/3 (u zemljišnjim knjigama 3359/5 (zk. ul. 5185)), 812/2 (u zemljišnjim knjigama 3359/6 (zk. ul. 5185)), 813/3 (u zemljišnjim knjigama 3358/4 (zk. ul. 9266)), 13901/2 (u zemljišnjim knjigama 10185/9 (zk. ul. POPIS)), 814 (u zemljišnjim knjigama 3358/2 (zk. ul. 5185)), 843 (u zemljišnjim knjigama 4382/2 (zk. ul. 12414)), 842/4 (u zemljišnjim knjigama 4380/6 (zk. ul. 7043)), 842/2 (u zemljišnjim knjigama 4382/1 (zk. ul. 7040)), 842/3 (u zemljišnjim knjigama 4380/4 (zk. ul. 7043)), 836/1 (u zemljišnjim knjigama 4379/1 (zk. ul. 6250))SplitDatum: 20. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0145
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7017
SplitBastion Cornaro i Galerija umjetninak. č. 10784, 10785, 10786, 10788 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2163, č. zem. 9884/1, č. zem. 9884/2, č. zem. 9886 (zk. ul. 1768))SplitDatum: 11. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0189
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7058
SplitVila Tudor, Lisinskog 6k. č. 5410 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 3548 (zk. ul. 508), k.o. Split) i k.č. 5409 (u zemljišnim knjigama č. zem. 8426 (zk. ul. 508), k.o. Split)SplitDatum: 3. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0266
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-7
Z-5840
SplitZgrada Dalmacijavina, Obala kneza Domagoja 15k. č. 9552 (u zemljišnim knjigama odgovara č. zgr. 1567/2 (zk. ul. 19992)), k. č. 9553 (u zemljišnim knjigama odgovara č. zgr. 2775/1 (zk. ul. 19986)), dio k. č. 9551 (u zemljišnim knjigama odgovara dio č. zem. 9783/4 (zk. ul. 14841)), dio k. č. 9564/1 (u zemljišnim knjigama odgovara dio č. zem. 9780/1 (zk. ul. 4962)), dio k. č. 9564/9 (u zemljišnim knjigama odgovara dio č. zem. 9780/3 (zk. ul. 19991)), dio k. č. 9564/10 (u zemljišnim knjigama odgovara dio č. zem. 9780/4 (zk. ul. 19990))SplitDatum: 4. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0132
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7005
Grad STARI GRAD
DolCrkva sv. Anek.č. zgr. 204 (zk. ul. 155) i dijelu k. č. zem. 2442/1 (zk. ul. 1471) (jugoistočni dio parcele omeđen pravcem kojega određuju točke E510044, N4781043 i E510015, N4781016 u sustavu HTRS 96/TM)DolDatum: 21. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0129
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7003
DolCrkva sv. Marijek. č. zgr. 13/1 (zk. ul. 19), k. č. zgr. 13/2 (zk. ul. 19), k. č. zem. 489 (zk. ul. 1011) i k. č. zem. 569 (zk. ul. 226)DolDatum: 21. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0127
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7001
DolCrkva sv. Mihovilak.č. zgr. 117 (zk. ul. 243) i k.č. zem. 1071/1 (zk. ul. 847)DolDatum: 21. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0128
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7002
Grad OMIŠ
SrijaneCrkva sv. Antek.č. zgr. 289 i k.č. 4337SrijaneDatum: 20. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0146
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7016
SrijaneCrkva sv. Lukek.č. zgr. 59 i k.č. 1284 i 1285SrijaneDatum: 15. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0139
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7010
DubravaCrkva sv. Luke i srednjovjekovno grobljek. č. 3333, k. č. zgr. 202 (zk. ul. 40) i k. č. zgr. 201 (zk. ul. 41)DubravaDatum: 29. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0156
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7025
Gornji DolacCrkva sv. Rokak.č. zgr. 93 i k.č. 1445Gornji DolacDatum: 3. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0158
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7026
Donji DolacCrkva sv. Rokak.č. zgr. 916 i dijelu k.č. 8496Donji DolacDatum: 29. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0157
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7024
SrijaneŽupna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije s grobljemk. č. zgr. 18, k. č. zgr. 17/1, k. č. zgr. 17/2 i k. č. zem. 763SrijaneDatum: 3. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0159
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7027
Općina BRELA
BrelaCrkva sv. Stjepana i lapidarij s grobnim pločamak. č. zgr. 688 te k. č. zem. 3419/1 (zk. ul. 781), 3419/2 (zk. ul. 781) i 3420/1 (zk. ul. 3479)BrelaDatum: 14. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0196
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7062
BrelaFrancuska cesta na Biokovuk.č. zem. 7670/1 (zk. ul. 2354)BrelaDatum: 25. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0151
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7022
Grad IMOTSKI
ImotskiKapela Gospe od Karmela na grobljuk.č. 3425/2Imotski – GlavinaDatum: 12. 12. 2017.
Klasa: 612-08/17-06/0190
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7061
Grad SINJ
SinjKuća Šuić s gospodarskim objektom, Ulica Domovinskog ratak. č. zgr. 725/8 (zk. ul. 617)SinjDatum: 20. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0144
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7018
SinjVojarna Rainer, Ulica Domovinskog ratak. č. zgr. 725/6 (zk. ul. 617)SinjDatum: 1. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0114
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6987
Grad HVAR
HvarZgrada bivše mletačke bolnice, Fabrika 35k. č. zgr. 9 (zk. ul. 492) i k. č. zem. 171/2 (zk. ul. 1637)HvarDatum: 13. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0094
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-5
Z-6963
Općina RUNOVIĆI
RunovićMost Brvina na rijeci Vrljicidio k. č. 8666/1 (zk. ul. 3345), k. o. Runović, a unutar poligona određenoga sljedećim točkama: 1. E =560685, N = 4805307; 2. E = 560703 N = 48053138; 3. E = 560713 N = 4805298; 4. E = 560696 N = 4805286; 5. E = 560694 N = 4805292RunovićDatum: 15. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0197
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7066
Općina ZMIJAVCI
ZmijavciMost na Bublinu na rijeci Vrljicidio k. č. 9192 (zk. ul. 1568), k. o. Podbablje, a unutar poligona određenoga sljedećim točkama: 1. E = 557942, N = 4809153; 2. E = 557948 N = 4809159; 3. E = 557947 N = 4809166; 4. E = 557955 N = 4809159; 5. E = 557965 N = 4809171; 6. E = 557969 N = 4809169; 7. E = 557953 N = 4809148; 8. E = 557949 N = 4809146PodbabljeDatum: 14. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0195
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7065
ZmijavciZmijavački most na rijeci VrljiciDio k. č. 8666/1 (zk. ul. 3345) k. o. Runović, a unutar poligona određenoga sljedećim točkama: 1. E = 559112, N = 4807016; 2. E = 559143 N = 4807014; 3. E = 559131 N = 4806967; 4. E = 559104 N = 4806975; 5. E = 559110 N = 4807010RunovićDatum: 6. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0174
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7040
Općina PROLOŽAC
ŠumetMost Šumet nad kanalom Jaruge

9424

1. E = 552410, N = 4811447; 2. E = 552425 N = 4811467; 3. E = 552431 N = 4811465; 4. E = 552414 N = 4811442

PoljicaDatum: 06.12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0173
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7039
Grad TROGIR
TrogirOsnovna škola »Petar Berislavić«k. č. 4158TrogirDatum: 7. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0109
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6981
TrogirVila Filipina, Put Gospe od Anđela 23247 (u zemljišnim knjigama odgovara zk. č. zgr. 1150, zk. č. zem. 1858/1, (zk. ul. 1316) i zk. č. zem. 1858/2, (zk. ul. 2815), sve k. o. Trogir)TrogirDatum: 27.09. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0155
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7023
Grad SOLIN
SolinPrijemna zgrada na željezničkoj postaji Solin (Vranjic – Solin), Matoševa ulica 6k. č. 8050 (č. zgr. 916 (zk. ul. 731/C1))SolinDatum: 2. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0115
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6989
Grad MAKARSKA
MakarskaSpomenik revolucijidio k. č. zem. 2973/1Makarska-MakarDatum: 29. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0017
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6896
Općina MILNA
MilnaKulturnopovijesna cjelina naselja Milna

Zona »A« (na kopijama katastarskih planova označena crvenom linijom)

k. č. zem.: dio 3100/1, dio 3100/3, 2363, 2356, 2240/1, 2240/2, 2239/3, 2239/2, 2239/1, 2236/1, 2236/2, 2245, 2248/3, 2248/2, 2248/1, 2247, 2249/1, 2249/2, 2249/4, 2249/3, 2250, 2251, 2252/1, 2252/2, 2206, 2205, 2200/2, 2200/3, 3100/2, 2203, 2092/1, 2091, 3100/5, 95/1, k. o. Milna.

k.č.zgr.: 366/1, 365, 364, 363, 362, 352, 351, 350/2, 350/1, 349, 355, 353/2, 353/1, 354, 346, 347, 348, 340/1, 339, 336/2, 335, 336/1, 332, 333, 334/2, 334/1, 330, 328/2, 328/1, 327, 320, 321, 322, 323, 325, 317, 319, 315, 316, 310, 314, 309, 312, 308, 306, 305, 304, 303/1, 301, 302, 307, 303/2, 297, 298, 296, 299, 295/3, 295/2, 295/1, 300, 293, 294, 348, 241, 242/2, 242/1, 417/1, 417/2, 403, 404, 149/1, 149/2, 149/3, 238, 237, 236, 235, 239, 150/1, 150/2, 233, 234, 230, 231, 232, 150/3, 228, 227/2, 227/1, 147/1, 147/2, 151, 152/2, 152/1, 153/2, 153/1, 153/3, 154/3, 154/1, 155, 153/4, 154/2, 161/1, 154/4, 161/2, 161/3, 169, 213/2, 213/1, 215, 216, 217, 219/2, 219/1, 220, 221/3, 221/2, 223/2, 221/1, 223/3, 223/1, 222, 224, 225, 430, 175/2, 175/1, 176, 212/3, 214, 212/1, 212/4, 212/2, 212/6, 212/5, 170, 168, 177, 178, 179, 182, 171, 172, 173, 184/1, 183, 184/2, 185/1, 185/2, 211/3, 211/1, 411, 211/2, 210/2, 210/1, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 186, 187, 188, 189, 190/1, 190/2, 208, 207, 206, 196/2, 196/1, 193, 191, 194, 195, 198, 199, 197, 96/3, 96/5, 96/6, 96/2, 95/2, 96/4, 96/1, 382, 202, 203, 204, 201, 200, 205, 53, 52/4, 52/3, 52/2, 52/1, 52/5, 51/3, 51/2, 51/1, 50, 49/2, 49/1, 54, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58, 60/2, 60/3, 60/4, 60/1, 59/2, 59/3, 59/1, 65/2, 65/1, 65/3, 63/1, 62/2, 61, 62/1, 63/3, 63/2, 66, 48, 47/1, 47/2, 47/3, 46, 45/2, 45/1, 34, 32/14, 32/15, 32/6, 32/1, 32/5, 32/12, 32/13, 32/7, 32/11, 32/8, 32/9, 433, 389, 380, k.o. Milna.

MilnaDatum: 21. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0130
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7004

Zona »B« (na kopijama katastarskih planova označena plavom linijom):

k. č. zem.: dio 3100/1, dio 3070/1, dio 3066, dio 3099, dio 3095, 2371/1, dio 2371/2, 2371/5, 2371/8, 2371/6, 2371/7, 2364/1, 2364/2, 2362, 2365/1, 2370, 2365/2, 2369, 2367/1, 2367/2, 2367/4, 2367/6, 2367/5, 2367/3, 2349, 2350, 2347/2, 2347/3, 2347/1, 2347/4, 2347/5, 2347/6, 2346/2, 2346/1, 2351, 2368, 2359, 2358/3, 2358/2, 2358/1, 2355, 2345/2, 2345/1, 2342, 2340/1, 2340/2, 2343, 2341, 2331/3, 2331/4, 2331/6, 2331/2, 2331/5, 2332, 2331/1, 2333/1, 2316/2, 2316/1, 2333/2, 2337, 2317, 2336, 2338, 2301/3, 2339, 2301/2, 2306, 2307, 2315, 2314/1, 2314/2, 2312/2, 2308, 2309, 2310, 2304, 2305, 2334, 2301/1, 2301/4, 2299, 2286, 2312/1, 2311/1, 2311/2, 2282, 2284, 2287, 2288/1, 2288/3, 2288/2, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297/2, 2297/1, 2300/1, 2300/2, 2300/4, 2300/3, 2291, 2290, 2289, 2265/2, 2265/1, 2267/3, 2266, 2267/1, 2267/4, 2267/5, 2267/2, 2272, 2271, 2270, dio 3096, 2260/2, 2260/1, 2259, 2258, 2269, 2257, 2256, 2254, 2255, 2752/3, 2752/16, 2752/4, 2753, 2752/14, 2752/12, 2751, 2752/8, 2752/6, 2752/5, 2752/2, 2752/1, 2752/7, 2752/9, 2752/10, 2752/11, 2752/13, 2752/15, 2756, 2757, 2754, 2755, 2253/2, 2253/1, 2168, 2169, 2167, 2160, 2166, 2165, 2172, 2171, 2229, 2230, 2231,

2228, 2227, 2226/2, 2226/1, 2233, 2225, 2224, 2223, 2232/1, 2232/2, 2268, 2176/2, 2221, 2222, 2176/1, 2220, 2219/2, 2219/1, 2218, 2216, 2213, 2214, 2212, 2211, 2209/3, 2209/4, 2209/2, 2209/5, 2209/1, 2209/6, 2183, 2201/2, 2202, 2184, 2201/1, 2200/4, 2200/1, 2200/5, 2199, 2194, 2185, 2198, 2197, 2193, 2186, 2187, 2196/3, 2196/2, 2196/1, 2195, 2188/1, 2188/2, 2188/3, 2190, 2121, 2126, 2124, 2116/9, 2116/10, 2116/1, 2125, 2116/5, 2128/6, 2128/5, 2128/7, 2128/4, 2129, 2128/3, 2128/1, 2128/2, 2116/2, 2130/1, 2130/4, 2130/2, 2130/5, 2130/6, 2130/7, 2130/9, 2130/8, 2130/3, 2116/3, 2116/4, 2042/3, 2042/1, 2043, 2042/2, 2026/4, 2026/2, 2026/3, 2038, 2039, 2040, 2045/4, 2045/3, 2045/2, 2045/1, 2044, 2127, 2120/2, 2116/8, 2116/13, 2116/14, 2116/6, 2116/7, 2115/6, 2115/5, 2115/4, 2115/2, 2101/4, 2115/3, 2101/3, 2101/2, 2115/7, 2116/11, 2117/2, 2117/4, 2120/1, 2117/3, 2117/1, 2116/12, 2120/3, 2119, 2118, 2115/8, 2100, 2101/1, 2103, 2102/1, 2102/2, 2097, 2098, 2099, 2094/2, 2094/1, 2093, 2092/4, 2092/3, 2092/9, 2092/5, 2092/2, 2092/12, 2092/10, 2092/14, 2092/13, 2088, 2087, 2092/11, 2089, 2086/3, 2086/2, 2086/1, 2092/6, 2092/7, 2092/8, 2090/1, 2090/2, 2090/3, 1693/2, 1693/3, 1693/1, 1695/2, 1695/3, 1695/4, 1695/1, 1674/1, 1676/3, 1676/2, 1676/1, 1674/2, 3728, 1691/5, 1691/6, 1691/8, 1691/7, 1692/2, 1691/3, 1695/5, 1692/1, 1691/4, 1696/2, dio 3100/3, 1673/2, 1673/1, 1673/4, 1673/8, 1673/5, 1673/6, 1673/7, 1673/3, 1671, 1672, 3100/4, 1662/8, 1662/3, 1662/4, 1662/5, 1662/6, 1662/7, 1662/10, 1662/11, 1662/12, 1662/13, 1662/9, 1662/1, 1662/2, 1670/2, 1670/1, 1669, 1667/2, 1691/1, 1690/3, 1690/1, 1690/4, 1666, 1665/1, 1665/2, 1665/3, 1665/4, 1636, 1638/3, 1635, 1637, 1631/2, 1631/9, 1631/3, 1634, 1631/5, 1631/7, 1606/1, 1600/2, 1601, 1603/1, 1599/1, 1598, 1607/3, 1597/1, 1597/2, 1597/6, 1597/7, 1597/8, 1597/4, 1597/3, 1597/5, 1597/9, 1597/11, 1585/1, 1595/2, 1595/8, 1595/10, 1595/1, 1595/9, 1585/2, 1585/3, 1594/1, 1593/8, dio 3118, dio 3189, 1691/2, 1670/3, dio 3232/1, 1599/3, 2312/2, k.o. Milna.
k.č.zgr.: 413/1, 413/2, 413/3, 366/3, 454, 453, 366/2, 452, 414, 361, 360, 359/1, 359/5, 359/3, 358, 359/2, 359/4, 359/6, 357, 356, 409, 343/2, 344, 343/9, 343/8, 343/7, 343/6, 343/5, 343/4, 343/3, 343/1, 340/4, 340/2, 340/3, 338, 337/2, 337/1, 415, 292/1, 291/4, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 292/2, 292/3, 289/2, 289/1, 394, 416, 429, 368/1, 369, 372/4, 372/3, 373/2, 373/1, 372/1, 373/5, 373/4, 373/3, 372/2, 371, 370/3, 370/4, 370/2, 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 273/2, 273/1, 268, 267, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 269/1, 269/2, 270, 269/3, 271, 272/1, 272/2, 274, 275, 276/2, 276/4, 277, 276/1, 276/3, 281, 280/2, 280/1, 280/3, 280/4, 282, 279, 368/2, 288/1, 288/3, 288/4, 287, 286/2, 285, 286/3, 286/4, 286/1, 284, 283/3, 283/1, 283/2, 370/1, 288/2, 374/5, 263/2, 259/2, 258/2, 258/1, 259/1, 263/1, 243, 390, 244/1, 244/5, 244/4, 244/3, 245/4, 244/2, 245/1, 245/3, 245/2, 257, 253/4, 256, 253/3, 255, 254, 253/2, 252, 253/1, 265/3, 265/2, 265/1, 264/1, 264/2, 264/3, 418, 251/4, 251/3, 248, 251/1, 246, 247, 251/2, 146/2, 146/1, 393, 144/3, 144/2, 144/1, 145, 143/2, 143/3, 143/1, 142/1, 142/2, 141/1, 141/2, 140, 139, 138/1, 138/2, 137, 115/2, 115/1, 114/2, 114/1, 112, 111, 110, 109, 118, 136, 135, 132/2, 132/1, 134, 133, 131, 130/2, 130/1, 129, 126, 125/2, 125/1, 124, 123, 121/3, 121/2, 121/1, 119/2, 119/1, 108, 102/1, 102/2, 101, 100, 99, 98, 103/1, 103/2, 105, 104/1, 104/2, 107, 104/3, 106, 97/2, 97/1, 93, 92, 91, 419, 90, 89, 88/3,
88/2, 88/1, 87, 86, 83/2, 83/1, 81, 82, 80, 79, 75/3, 75/2, 75/1, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 72, 71, 73, 68/1, 68/2, 67/2, 67/1, 69, 70/1, 70/2, 388/2, 388/1, 76/17, 76/16, 76/14, 76/15, 412, 76/13, 76/12, 76/11, 76/9, 76/10, 76/8, 76/7, 76/21, 76/20, 76/6, 76/5, 76/19, 76/18, 76/4, 76/3, 76/2, 76/1, 77/2, 77/1, 78, 77/5, 77/4, 77/3, 439, 40/14, 421, 40/13, 40/12, 40/19, 40/18, 40/17, 40/15, 40/16, 40/8, 420, 42/2, 42/1, 41, 40/1, 40/3, 40/22, 40/4, 40/5, 40/7, 40/6, 40/2, 40/21, 40/20, 40/10, 40/11, 461, 462, 463, 473, 422, 423, 40/9, 43, 32/4, 32/3, 32/10, 32/2, 395, 398, 435, 407, 15/5, 15/2, 15/3, 15/6, 15/4, 407, 21, 24, 23, 25, 26, 16, 17, 18, 19, 20, 14/3, 14/2, 14/1, 464, 13/2, 13/1, 12, 260, k. o. Milna.
Općina JELSA
VrboskaUrbanistička cjelina naselja Vrboska

OBUHVAT ZONE A (na kopijama katastarskih planova označena crvenom linijom):

k. č. zgr.: 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 25, 26/1, 26/3, 26/4, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 37/1, 37/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 63, 66, 67, 68, 69, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88, 89, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 115, 116, 118, 120, 121, 122/1, 122/2, 125/1, 125/2, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137, 139/1, 139/2, 139/3, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 148/1, 148/2, 148/3, 149/1, 149/2, 149/5, 149/6, 149/7, 150/1, 150/2, 151, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 159/1, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/2, 162/3, 163, 164, 165, 167/1, 167/2, 168, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 174, 176/1, 176/2, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 204, 205, 206/1, 206/2, 206/3, 207/1, 207/2, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 220, 221/1, 221/2, 221/3, 222, 223, 224/1, 224/2, 224/3, 225/1, 225/2, 226, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 232, 233, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 240, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 245/3, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 252/1, 252/2, 254, 255, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 278, 312/1, 312/2, 314, 315, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 324, 330, 334, 339, 340, 341, 343, 344, 347, 349, 354/1, 354/2, 363/1, 363/2, 364, 369, 375, 376, 385, k.o. Vrboska.

k. č. zem.: 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 913/1, 913/2, 915/1, 916, 917, 918, 919, 927, 928, 929, 940, 941, 942, 955/1, 955/3, 982/1, 982/2, 983, 986/1, 986/2, 987, 991, 992/1, 992/2, 994, 995, 999/1, 999/3, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/1, 1006/2, 1008, 1009, 1035, 1036/1, 1036/2, 1038, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 1039/5, 1039/6, 1040, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1042/4, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061/1, 1061/2, 1062/2, 1062/3, 1063, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1065/4, 1065/5, 1065/6, 1065/7, 1065/8, 1065/9, 1066, 1068, 1070, 1073, 1078/1, 1078/2, 1079, 1082/1, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1084/1, 1084/2, 1085/1, 1085/2, 1086, 1088/1, 1088/2, 1090/2, 1091, 1094/1, 1094/2, 1096, 1097/1, 1097/2, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5,

VrboskaDatum: 28. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0202
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7070
1100, 1101, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1122/2, 1124, 1125, 1141/1, 1142, 1143/2, 1144/1, 1146, 1147/2, 1148, 1151/1, 1151/2, 1153, 1154/1, 1154/2, 1156/1, 1156/2, 1156/3, 1156/4, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161/2, 1162, 1164/1, 1164/2, 1165, 1166/1, 1166/2, 1168, 1169, 1172, 1173/1, 1173/2, 1174/1, 1174/5, 1174/6, 1175/1, 1175/2, 1175/3, 1176, 1396, 2637, 2664/1, 2664/2, 2664/3, 2665, 2667, 2668, 2669, 2670, dio 2672, 2673, dio 2676, dio 2677, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688/1, 2688/2, 2689/1, 2690, 2694/1, 2694/2, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2703, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, dio 2719, 2757, k.o. Vrboska.

OBUHVAT ZONE B (na kopijama katastarskih planova označena plavom linijom):

k. č. zgr.: 23, 24, 26/2, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 38, 48, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 65, 71, 91/1, 91/2, 92, 93, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 152/3, 152/4, 154/1, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 199, 200, 201/1, 201/2, 202, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 264/1, 264/2, 265, 268, 269, 270, 271, 272/2, 273, 274, 277, 279, 280, 281, 286, 287, 289, 290/1, 290/2, 290/3, 291, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 300/1, 300/2, 301, 311, 316/1, 316/2, 317, 318, 319, 320, 321, 327, 328/1, 328/2, 329, 333, 336, 337, 338, 345, 346, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 366, 367, 368, 370, 104/1, 105, 106, 103, 107/1, 107/2, 107/3, 313, 325, 90, 102/1, 102/2, 102/3, k. o. Vrboska.

k. č. zem.: 841, 839/2, 840, 811/1, 811/3, 811/2, 871, 872, 896/1, 896/2, 897, 898, 899, 900, 903/1, 903/2, 904, 905/2, 906, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 920/1, 920/2, 920/3, 921, 922, 923/1, 923/2, 923/3, 924/1, 924/2, 924/3, 926, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 943, 944/1, 944/2, 944/3, 945, 948/1, 948/2, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 950/3, 953/1, 953/2, 954/1, 954/2, 954/3, 955/1, 955/2, 955/4, 955/6, 955/7, 956/1, 956/2, 956/3, 957, 958, 959, 962, 963, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 968/3, 971, 972/1, 972/2, 973, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120/1, 1120/2, 1122/1, 1122/3, 1130, 1131, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1135, 1136, 1137/1, 1137/3, 1137/4, 1138/1, 1138/2, 1141/2, 1177, 1178, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182, 1184/1, 1184/3, 1184/4, 1185/1, 1185/2, 1188, 1189/1, 1189/2, 1191, 1193/1, 1193/2, 1195, 1196, 1197, 1198, 1200, 1202, 1206, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213/1, 1213/2,1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 1219, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 1222, 1223, 1224, 1225/1, 1225/2, 1227, 1229, 1231, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1234, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244/1, 1244/2, 1246, 1249, 1250, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259/1, 1259/2, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1271/1, 1271/2, 1271/3, 1273, 1274/1, 1274/2, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279/1, 1279/2, 1281, 1282/1, 1282/2, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1287/1, 1287/2, 1288/1, 1288/2, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1295, 1297/1, 1297/2, 1298, 1301/1, 1301/2, 1302, 1303/1, 1304, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1309, 1310/2, 1311/1, 1311/2, 1312, 1316, 1317/1, 1317/2, 1320/1, 1320/2, 1322, 1323, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329,

1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334/1, 1334/2, 1335, 1336/1, 1336/2, 1337/1, 1337/2, 1337/3, 1338/1, 1338/2, 1339, 1340, 1344/1, 1344/2, 1345, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1347/1, 1347/2, 1349, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356/1, 1356/2, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1378, 1379, 1380, 1382, 1383/1, 1383/2, 1383/3, 1393, 1394/2, 1395, 1401, 1402, 1447/1, 1447/2, 1447/3, 1448/2, 1449, 1489, 1498, 1529/1, 1533/1, 2662/1, 2668, 2674, dio 2676, dio 2677, 2678, 2680, 2684, 2692, 2693, 2701, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2715/1, 2716, 2718, dio 2719, 2728, dio 2672, 955/5, 1394/1, 1310/1, 1007, 1010/1, 1010/2, 1011, 990, 988, 989, 996, 998, 999/2, 1012, 1013, 1015, 1017, 1033, 1031/2, 1027/2, 1026, 1025, 1024/1, 1024/2, 1021, 1022, 1023, k. o. Vrboska.

Šibensko-kninska županija

Grad VODICE

VodiceKulturno-povijesna cjelina VodiceProstorne međe Kulturno-povijesne cjeline Vodice prikazane su na kartografskom prikazu linijom koja uključuje more, zatim preko Prvomajske ulice nastavlja dijelom ulice Ive Čače do trga kneza Branimira, nastavlja gornjom (sjevernom) stranom trga uključujujća cijeli trg te dalje ulicom Hrvatskih boraca do mora.VodiceDatum: 12. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/06-06/0466
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-5
Z-3029
Grad ŠIBENIK
ŠibenikKupalište Jadrijak.č. zem. 6202/1, k.č. zgr. 364 i 365/1 k. o. Martinska (u zemljišnim knjigama k.č. zem. 6202/1, k.č. zgr. 364 i 365/1 k.o. Zaton)MartinskaDatum: 12. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0110
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-6983
Varaždinska županija
Grad IVANEC
Cerje TužnoKurija Cerje Tužnok. č. 1521/1 (zk. ul. 4224)Cerje TužnoDatum: 17. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0126
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7000
Virovitičko-podravska županija
Općina ČAĐAVICA
Noskovačka DubravaSkupna grobnica i spomenik djeci Kozarek. č. br. 168 (zk. ul. 452)NoskovciDatum: 11. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0160
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7028

Zadarska županija

Grad ZADAR

ZadarArheološki ostatci rimskog akvedukta Biba – Jader (Vrana – Zadar) u predjelu Gaženicana k. č. zemljišta: 8642 (z.k. ul. 8348, 800 m²), 8641 (z.k. ul. 11057, 417 m²), 8640 (z.k. ul. 8348, 403 m²), 8639 (z.k. ul. 8348, 690 m²), 8636 (z.k. ul. 8348, 158 m²), 8634 (z.k. ul. 8348, 130 m²), 8618 (z.k. ul. 8348, 1299 m²), 8635 (z.k. ul. 2549, 173 m²), 8619 (z.k. ul. 8348, 767 m²), 8629 (z.k. ul. 8348, 501 m²), 8620 (z.k. ul. 8348, 868 m²), 8628 (z.k. ul. 8348, 501 m²), 8621 (z.k. ul. 8348, 189 m²), 8607 (z.k. ul. 8348, 617 m²), 8606 (z.k. ul. 8348, 318 m²), 8114 (z.k. ul. 8348, 240 m²), 8115 (z.k. ul. 8348, 229 m²), 8116 (z.k. ul. 8348, 451 m²), 8117 (z.k. ul. 8348, 251 m²), 8603 (z.k. ul. 8348, 562 m²), 8118 (z.k. ul. 8348, 517 m²), 8123 (z.k. ul. 8348, 503 m²), 8124 (z.k. ul. 8348, 200 m²), 8600 (z.k. ul. 8348, 545 m²), 8125 (z.k. ul. 8348, 1116 m²), 8598 (z.k. ul. 8348, 481 m²), 8599 (z.k. ul. 8348, 442 m²), 8126 (z.k. ul. 8348, 1517 m²), 8597/1 (z.k. ul. 8348, 296 m²), 8596 (z.k. ul. 8348, 454 m²), 8128 (z.k. ul. 8348, 1128 m²), 8595 (z.k. ul. 8348, 601 m²), 8580/2 (z.k. ul. 11057, 1049 m²), 8129 (z.k. ul. 8348, 1165 m²), 8574/1 (z.k. ul. 8348, 1167 m²), 8131 (z.k. ul. 8348, 635 m²), 8573/1 (z.k. ul. 16067, 717 m²), 8133 (z.k. ul. 8348, 786 m²), 9385/2 (z.k. ul. 16067, 741 m²), 9384/3 (z.k. ul. 16067, 25 m²), 8156/1ZadarDatum: 10. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/14-06/0085
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-15
Z-6257
(z.k. ul. 2100, 327 m²), 8155 (z.k. ul. 3592, 401 m²), 9384/2 (z.k. ul. 15844, 2478 m²), 8154 (z.k. ul. 2096, 844 m²), 8153 (z.k. ul. 2219, 2348 m²), 8152 (z.k. ul. 2048, 1862 m²), 8151 (z.k. ul. 2219, 2200 m²), 9384/1 (z.k. ul. 12807, 572 m²), 8304/1 (z.k. ul. 2078, 481 m²), 8305/1 (z.k. ul. 2029, 733 m²), 9383/2 (z.k. ul. 15845, 697 m²), 8306 (z.k. ul. 15590, 2154 m²), 7841 (z.k. ul. 4719, 1007 m²), 7840 (z.k. ul. 13907, 2135 m²), 7839 (z.k. ul. 4914, 1704 m²), 7838 (z.k. ul. 1828, 1412 m²), 7837 (z.k. ul. 9213, 1654 m²), 7833 (z.k. ul. 2923, 1594 m²), 8319 (z.k. ul. 2482, 2055 m²), 7816/1 (z.k. ul. 14414, 24994 m²), 8322 (z.k. ul. 9214, 1635 m²), 8323 (z.k. ul. 9431, 2185 m²), 8325 (z.k. ul. 5131, 1181m²), 8326 (z.k. ul. 2196, 1501 m²), 8330 (z.k. ul. 14165, 594 m²), 8332 (z.k. ul. 2744, 764 m²), 8333 (z.k. ul. 2524, 972 m²), 8334 (z.k. ul. 3601, 839 m²), 7812 (z.k. ul. 12452, 842 m²), 7811 (z.k. ul. 1767, 543 m²), 7809 (z.k. ul. 1763, 928 m²), 7808 (z.k. ul. 12564, 1149 m²), 7807 (z.k. ul. 12576, 1106 m²), 7806 (z.k. ul. 12550, 685 m²), 7800 (z.k. ul. 1723, 1643 m²), 7798 (z.k. ul. 12607, 257 m²), 7797 (z.k. ul. 12544, 1018 m²), 7796 (z.k. ul. 4582, 1928 m²), 7756 (z.k. ul. 2787, 3042 m²), 7795 (z.k. ul. 1717, 727 m²), 7794 (z.k. ul. 2922, 888 m²), 7787 (z.k. ul. 2092, 178 m²), 7786/1 (z.k. ul. 1763, 756 m²)
MolatPovijesno-memorijalna cjelina bivšeg koncentracijskog logoraProstorne međe Povijesno-memorijalne cjeline bivšeg koncentracijskog logora na Molatu određene su sljedećim katastarskim česticama: 896, 1084, 1083, 1060, 1059 (zk. ul. 585), 895, 897/1, 897/2, 897/3, 899, 902, 903, 904, 925/2, 926, 1054, 1086, 1087 (zk. ul. 301), 928 (zk. ul. 232), 357/4, 923, 1052/2, (zk. ul. 125), 353/1, 353/2 (zk. ul. 247), 350/1, 1069, 1070 (zk. ul. 277), 322/2, 329 (zk. ul. 621), 322/1, 322/3, 325/1, 325/3, 328 (zk. ul. 253), 325/2, 352/1 (zk. ul. 683), 316/1, 312/3, 311, 299 (zk. ul. 167), 312/2, 312/4 (zk. ul. 254), 310/4 (zk. ul. 78), 306/1, 1104 (zk. ul. 187), 306/2 (zk. ul. 615), 307/1, 310/3 (zk. ul. 55), 1090/2, 312/1 (zk. ul. 237), 1090/1 (zk. ul. 236), 1089, (zk. ul. 696), 1085 (zk. ul. 685), 927 (zk. ul. 163), 929 (zk. ul. 18), 905, 925/1, 1056/2, 1058, 1063/1, 1065/1, 1077/2, (zk. ul. 282), k.č. zgr. 118, k. č. 898 (zk. ul. 346), 1055/1 (zk. ul. 653), 1055/2 (zk. ul. 440), 1056/1 (zk. ul. 724,), 1056/3 (zk. ul. 298), 1056/4 (zk. ul. 297), 1057/1 (zk. ul. 251), 1057/2, 1063/2, 1065/2, 355/2 (zk. ul. 242), 1061, 1062 (zk. ul. 477), 320, 1064, 1074, 1075/1 (zk. ul. 381), 1066/1 (zk. ul. 518), 1066/2, 1077/4, (zk. ul. 472), 1066/3 (zk. ul. 423), 1067 (zk. ul. 425), 350/2, 1071/1, 1088 (zk. ul. 280)., 1072/1, 1072/2 (zk. ul. 116), 1073/1 (zk. ul. 428), 1073/2 (zk. ul. 578), 1075/2 (zk. ul. 290), 1075/3, 1077/3 (zk. ul. 692), 1076, 321, 353/4 (zk. ul. 292), 1077/1 (zk. ul. 248), 1071/2, 1078 (zk. ul. 278), 1079, 1082, (zk. ul. 302), 307/2, 310/2, (zk. ul. 710), 307/3, 310/1 (zk. ul. 256), 309/1 (zk. ul. 588), 309/2 (zk. ul. 285), 314, 353/3 (zk. ul. 609), 315, 316/2 (zk. ul. 270), 316/3 (zk. ul. 46), 317, 318 (zk. ul. 294), 323 (zk. ul. 60), 324, 327, 352/3 (zk. ul. 575), 352/2 (zk. ul. 406), 355/1 (zk. ul. 354), 355/2 (zk. ul. 242), 356 (zk. ul. 282), 357/1, 357/3 (zk. ul. 299), 357/2 (zk. ul. 657), 357/5 (zk. ul. 300), 1858/1 (zk. ul. 593), k.č. zgr.105 (zk. ul. 509), sve k. o. Molat.MolatDatum: 18. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0081
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7029
Grad BENKOVAC
MedviđaCrkva sv. Ivanač. zgr. 1/2 (zk. ul. 63) i č. zgr. 1/3 (zk. ul. 297); č. zgr. 1/1 (zk. ul. 64)MedviđaDatum: 5. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0167
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7035
Općina GRAČAC
BruvnoCrkva sv. Jovana Preteče1, 2BruvnoDatum: 7. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0176
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7047

Zagrebačka županija

Grad ZAPREŠIĆ

ZaprešićKompleks Novi dvori u Zaprešiću3128, 3129, 3116, 3117, 3118, 3120, 3115, 3119/1, 3125/1, 3123, 3126, 3127/1, 3127/2, 3125/2, 3124, 3114, 3113/1, 3113/6, 3112/2, 3112/1, 3111, 3110, 3109, 3108, 3107, 3106, 3104, 3103, 3102, 3101, 3100, 3099, 3098, 3097, 3096, 3095, 3106, 3107, 3108, 3109, 2921, 3087, 3088, 3089, 3080/1, 3080/9, 3080/10, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3084, 3083, 3079, 3093, 3085, 2917, 2916/2, 2916/1, 3081, 3090, 3091, 3092, 3082, 2920, 3113/2, 3113/3,;3113/4, 3080/2, 3080/3, 3080/4, 3080/5, 3080/6, 3080/7, 3080/8, 3119/2, 3113/5, 2919ZaprešićDatum: 30. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/05-06/1009
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-6
Z-2072
Grad DUGO SELO
Dugo SeloKulturnopovijesna cjelina naselja Dugo Selo

Zona B

k. č. br. 249, 250/1, 251, 252/4, 253/2, 253/1, 262, 263, 264, dio 265, 294, 288/1, 287, 286, 280/1, 284/1, 281, 282, 283, 285, 288/4, 296, 295/1, 295/2, 298, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 300, 299, 302, 301, 307, 308, 560, 561, 562/2, 562/3, 563, dio 3795/1, dio 3827, dio 3830, dio 3832, 649, 650, 651, 671, 646/3, 646/2, 646/1, 644/2, 644/1, 644/3, 643, 642, 640/2, 617, 615 k. o. Dugo Selo I

Zona C

k. č. br. 293/1, 293/2, 292/2, 291, 567/1, 570/9, 570/1, 570/3, 570/2, 576/1, 576/2, 580, 583/5, 582, 585/3, 586/4, 585/1, 585/2, 591, 593, 594/1, 599/1, dio 600, 606/2, 608, 610/2, 612/2, 613, dio 3795/1, k. o. Dugo Selo I;

Zona B

k. č. br. 737, 735, 734, 726, 722, 741,742, 748, 750/1, 866/1, 1171, 1172 te dio 3038 k. o. Dugo Selo II.

Zona C

k. č. br. 1170/1, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161/2, dio 1032, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019/2, 1091/1, 1018/1, 1017/1, dio 1015/3, 998/1, 992, 990, 989, 981/1, 980, 973/1, 971, 970/1, 969, 967, 966, 965, 964, 963, 962/2, 961, 960/1, 959/1, 958/1, 957, 956, dio 3040, 886/1, 886/2, 887/2, 887/1, 886/3, 888, 885, 884, 883, 870, 869, 868, 867, 770, 769, 763, 762, 761, 764, 756, 754 i 752, k. o. Dugo Selo II.

Dugo Selo I; Dugo Selo IIDatum: 7. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0134
Urbroj: 432-04-01-03-02/1-17-1
Z-7006
Grad VELIKA GORICA
BuševecTradicijska okućnica, Trg Seljačke sloge b.b.73/6BuševecDatum: 14. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0137
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7008
Općina KRIŽ
VezišćeTradicijska okućnica, Vezišće 841504OkešinecDatum: 15. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0138
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7011
Općina BRDOVEC
BrdovecZgrada Muzeja Brdovec (kuća Janeković)576/2BrdovecDatum: 8. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0182
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7053


(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobro/Skupina kulturnih dobaraRješenjeBroj registra
Grad Zagreb županija
Grad: GRAD ZAGREB
ZagrebFotodokumentacija predmeta Riznice zagrebačke katedraleDatum: 7. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0141
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2
Z-7044
ZagrebSakralni inventar župne crkve sv. Barbare u VrapčuDatum: 1. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0061
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2
Z-6986
Karlovačka županija
Grad: KARLOVAC
KarlovacKnjižna građa – zbirka rukopisnih i tiskanih knjiga Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj u Eparhiji gornjokarlovačkoj, Crkvenoj općini KarlovacDatum: 14. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0136
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7009
Grad: DUGA RESA
Donji ZvečajOrgulje u kapeli sv. Ivana KrstiteljaDatum: 18. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0142
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7013
Krapinsko-zagorska županija
Općina: LOBOR
LoborKameni ulomci iz crkve Marije GorskeDatum: 21. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0149
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7019
Općina: GORNJA STUBICA
DubovecKip Bogorodice s djetetom iz kapele Marije SnježneDatum: 21. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0150
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7020
Osječko-baranjska županija
Grad: NAŠICE
NašiceZbirka stranih rijetkih knjiga XVI. stoljeća u knjižnici Franjevačkog samostana sv. Antuna PadovanskogDatum: 16. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0122
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6995
Grad: OSIJEK
OsijekZbirka stranih rijetkih knjiga XVI. stoljeća u knjižnici Franjevačkog samostana Sv. KrižaDatum: 16. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0121
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6996
Primorsko-goranska županija
Općina: VINODOLSKA OPĆINA
Grižane – BelgradOltar Majke Božje SnježneDatum: 4. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0164
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7034
Općina: BAŠKA
Draga BašćanskaOltar Pohođenja BDM sv. ElizabetiDatum: 8. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0180
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7052
Grad: RIJEKA
RijekaZbirka inkunabula iz knjižnice Franjevačkog samostana na TrsatuDatum: 6. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0170
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7041
Sisačko-moslavačka županija
Grad: GLINA
MarinbrodEtnografska zbirka »Zavičajnog kluba Marinbrod«Datum: 2. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0116
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6988
Općina: LEKENIK
LekenikInventar kapele Presvetog TrojstvaDatum: 15. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0140
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7012
Grad: SISAK
HrastelnicaOltar sv. Ilije u crkvi sv. IlijeDatum: 12. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0112
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-6985
Općina: MARTINSKA VES
Bok PalanječkiOltar sv. Petra i Pavla i slika Predaja ključeva svetom Petru u kapeli svetog Petra i Pavla apostolaDatum: 8. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0183
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7048
Splitsko-dalmatinska županija
Grad: SPLIT
SplitAmfora tip Dressel 6ADatum: 6. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0171
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7036
SplitAmfora tipa Dressel 2-4Datum: 11. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0188
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7054
Općina: ŠESTANOVAC
ŽeževicaInventar župne crkve sv. Jure MučenikaDatum: 6. 12. 2017.
Klasa: UP/I-6212-08/17-06/0169
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7042
Općina: MILNA
BobovišćaMemorijalna zbirka pjesnika Vladimira NazoraDatum: 21. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0148
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7021
Grad: IMOTSKI
ImotskiOltar Gospe od KarmelaDatum: 7. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0177
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7046
Općina: PROLOŽAC
Donji ProložacOltar Gospe od ZdravljaDatum: 6. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0175
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7038
Grad: VIS
VisPokretni predmeti crkve Sv. DuhaDatum: 3. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0117
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6991
Općina: DUGI RAT
JesenicePokretni predmeti župne crkve sv. RokaDatum: 7. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0119
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-6992
Grad: VRLIKA
VrlikaSlika Gospe Rožarice u crkvi Gospe od RužarijaDatum: 8. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0179
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7050

Zadarska županija

Općina: PAŠMAN

ŽdrelacInventar župne crkve sv. LukeDatum: 7. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0178
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7045
Grad: BIOGRAD NA MORU
Biograd na MoruInventar župne crkve sv. StošijeDatum: 8. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0180
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7051
Grad: PAG
PagKip sv. Nikole iz zborne crkve sv. Marije u Starome GraduDatum: 6. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0168
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7043
Grad: ZADAR
ZadarZbirka misnog ruha samostana sv. FraneDatum: 11. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0187
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7056

Zagrebačka županija

Grad: VELIKA GORICA

BuševecInventar u crkvi sv. Ivana KrstiteljaDatum: 8. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0184
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7049
Općina: KRIŽ
Rečica KriškaOltar sv. Benedikta u crkvi sv. BenediktaDatum: 12. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0111
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-6984(C) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobro/Skupina kulturnih dobaraRješenjeBroj registra

Splitsko-dalmatinska županija

Općina:

Više naseljaCokavski govori otoka VisaDatum: 7. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0118
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2
Z-6990

Istarska županija

Grad: PAZIN

PazinUmijeće pripreme tradicijske slastice Pazinski cukerančićDatum: 4. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0166
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7032

Osječko-baranjska županija

Općina: KOŠKA

KoškaObičaj posvete konja u Koški pod nazivom »Posvetio sam o Đurđevu konje«Datum: 11. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0186
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1
Z-7057

Zadarska županija

Grad: ZADAR

SilbaSibenski tanacDatum: 19. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0200
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1
Z-7069

Zagrebačka županija

Grad: VELIKA GORICA

TuropoljeTuropoljski dijalektDatum: 19. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-06/0028
Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-6
Z-6908

Klasa: 612-08/16-12/0073
Urboj: 532-04-01-03-02/1-18-20
Zagreb, 15. ožujka 2018.

Ministrica kulture
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.