Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 08/2017. – Lista preventivno zaštićenih dobara

NN 28/2018 (23.3.2018.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 08/2017. – Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

578
IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 08/2017.

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2017. – Liste preventivno zaštićenih dobara.

II.

U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 12. 2017. godine unesena su sljedeća preventivno zaštićena (a) nepokretna dobra, (b) pokretna dobra i (c) nematerijalna dobra:

(A) NEPOKRETNA DOBRA

Naselje, AdresaPreventivno zaštićeno dobroProstorne međeRješenjeBROJ REGISTRAISTEK ZAŠTITE
Katastarske česticeKatastarske općine

Brodsko-posavska županija

Grad NOVA GRADIŠKA

Nova GradiškaElektrična centrala – Munjarak.č.br. 2251, zk. ul. 3881Nova GradiškaDatum: 27. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0267
Urbroj: 532-04-02-06/3-17-1
P-584327. 11. 2021.
Nova GradiškaZgrada Domobranske vojarnek.č.br. 2521, zk. ul. 447Nova GradiškaDatum: 27. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0266
Urbroj: 532-04-02-06/3-17-1
P-584227. 11. 2021.

Istarska županija

Grad VODNJAN – DIGNANO

VodnjanGrađevinski sklop uljare na parni pogon »Torcio da Barba Mercante«k.č. 506 zgr. (zk. ul. 19319), 503/1 zgr. (zk. ul. 11742), 503/2 zgr. (zk. ul. 10839), 503/3 zgr. (zk. ul. 11872), 500/1 zgr. (zk. ul. 11740), 511 zgr. (zk. ul. 10851)VodnjanDatum: 20. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0255
Urbroj: 532-04-02-10/3-17-03
P-584720. 12. 2021.

Osječko-baranjska županija

Općina KNEŽEVI VINOGRADI

KotlinaArheološko nalazište »Suzaiheđ«456 (zk. ul. 405), 457 (zk. ul. 702), 458 (zk. ul. 733), 459 (zk. ul. 733), 460 (zk. ul. 382)KotlinaDatum: 5. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0242
Urbroj: 532-04-02-05/01-17-01
P-58235. 10. 2023.

Sisačko-moslavačka županija

Općina MARTINSKA VES

Desni DubrovčakSkupina tradicijskih građevina91/3 (zk. ul. 359), 105 (zk. ul. 1644), 152 (zk. ul. 87), 158 (zk. ul. 1409), 169 (zk. ul. 216), 187 (zk. ul. 218), 193 (zk. ul. 1249), 226 (zk. ul. 8), 249 (zk. ul. 37), 299 (zk. ul. 843), 328 (zk. ul. 1443), 339/1 (zk. ul. 353), 342 (zk. ul. 347), 358/2 (zk. ul. 3), 376/1 (zk. ul. 1121), 381 (zk. ul. 64), 386 (zk. ul. 309)Desno ŽeljeznoDatum: 10. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0222
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-9
P-581211. 9. 2020.

Splitsko-dalmatinska županija

Općina DUGOPOLJE

DugopoljeArheološko nalazište gradina Šutanjk.č.br. 6404DugopoljeDatum: 6. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0257
Urbroj: 532-04-02-15/14-17-1
P-58456. 11. 2023.
Općina BRELA
BrelaHotel »Maestral«k.č.zgr. 831 i k.č.zem. 1141/1, 1142, 7751, 868/1, 868/4, 868/5, 868/6, 867/21BrelaDatum: 3. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0259
Urbroj: 532-04-02-15/02-17-1
P-58373. 11. 2020.

Šibensko-kninska županija

Grad DRNIŠ

PokrovnikCrkva sv. Mihovila Arkanđelak. č. *99PokrovnikDatum: 23. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0250
Urbroj: 532-04-02-14/4-17-1
P-584123. 10. 2020.

Varaždinska županija

Grad VARAŽDINSKE TOPLICE

SvibovecKameni most3071/4SvibovecDatum: 14. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0243
Urbroj: 532-04-02-08/5-17-3
P-583814. 11. 2020.

Vukovarsko-srijemska županija

Grad VUKOVAR

VukovarArheološko nalazište »Dobra voda – istok«k.č.br. 3051 (zk. ul. 4008, 9772 m²)VukovarDatum: 10. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0244
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-1
P-582410. 10. 2023.
Općina NUŠTAR
CerićArheološko nalazište »Plandište«k.č.br. 1439 (zk. ul. 1214)CerićDatum: 29. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0270
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-1
P-585129. 12. 2023.
Općina VOĐINCI
VođinciArheološko nalazište »Prisunjača« – k.č.br. 40 (zk. ul. 1319, 8928 m²), 41 (zk. ul. 1293, 1573 m²), 42 (zk. ul. 778, 677 m²), 43 (zk. ul. 982, 855 m²), 44 (zk. ul. 287, 435 m²), 45 (zk. ul. 955, 501 m²), 46 (zk. ul. 225, 260 m²), 47 (zk. ul. 134, 645 m²), 48 (zk. ul. 873, 407 m²), 49 (zk. ul. 1, 16 m²), 50 (zk. ul. 188, 765 m²), 51 (zk. ul. 561, 783 m²), 52 (zk. ul. 808, 1769 m²), 53 (zk. ul. 276, 5700 m²), 54 (zk. ul. 1329, 583 m²), 55 (zk. ul. 1107, 2183 m²), 56 (zk. ul. 1, 270 m²), 57 (zk. ul. 1107, 2027 m²), 58 (zk. ul. 1601, 675 m²), 59 (zk. ul. 1601, 1055 m²), 60 (zk. ul. 593, 1665 m²), 61 (zk. ul. 347, 1600 m²), 62 (zk. ul. 127, 751 m²), 63 (zk. ul. 717, 1660 m²), dio 64 (zk. ul. 1, 1577 m² od ukupno 2624 m²), 65 (zk. ul. 225, 3289 m²), 66 (zk. ul. 600, 5856 m²), 67 (zk. ul. 98, 1374 m²), 68 (zk. ul. 225, 1420 m²), 69 (zk. ul. 165, 683 m²), 70/1 (zk. ul. 608, 3806 m²), 70/2 (zk. ul. 611, 2198 m²), 71 (zk. ul. 1, 196 m²), 72 (zk. ul. 592, 1160 m²), 73 (zk. ul. 1031, 547 m²), 74 (zk. ul. 1012, 1468 m²), 75 (zk. ul. 310, 951 m²), 76 (zk. ul. 271, 1396 m²) k.o. VođinciVođinciDatum: 29. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0271
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-1
P-585229. 12. 2023.


(B) POKRETNA DOBRA

Naselje, Smještaj/PohranjenoPreventivno zaštićeno dobro/Skupina dobaraRješenjeBroj registraIstek zaštite

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad: DUBROVNIK

DubrovnikDio Zbirke podmorskih nalaza – antički i srednjovjekovni brodolomi i dio Zbirke podmorskih nalaza – novovjekovni brodolomi Dubrovačkih muzeja – Pomorskog muzejaDatum: 25. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0251
Urbroj: 532-04-02-17/9-17-02
P-583025. 10. 2021.
SuđurađDrvena škrinjaDatum: 16. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0247
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-582816. 10. 2021.
TrstenoZbirka zavjetnih slika pomoracaDatum: 21. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0263
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-584021. 11. 2021.
Grad: KORČULA
KorčulaIkonostas crkve Uspenja Presvete BogorodiceDatum: 6. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0241
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-58212. 10. 2021.

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

ZagrebDeset zbirki Muzeja za umjetnost i obrtDatum: 24. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-03/18
Urbroj: 251-18-04-17-02
P-582924. 10. 2021.
ZagrebSlika Miroslava Kraljevića »Slikareva soba u Požegi«Datum: 19. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-03/21
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-585019. 12. 2021.
ZagrebZbirka plakata Umjetničkog paviljonaDatum: 8. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-03/19
Urbroj: 251-18-04-17-02
P-58368. 11. 2021.

Istarska županija

Grad: PULA – POLA

PulaDrveni ostaci antičkog broda Pula 1Datum: 31. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0231
Urbroj: 532-04-02-10/11-17-01
P-583331. 10. 2020.

Karlovačka županija

Grad: KARLOVAC

KarlovacIzložbena zbirka Franjevačkoga samostanaDatum: 30. 11. 2017.
Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0265
Urbroj: 532-04-02-09/6-17-02
P-584630. 11. 2021.

Primorsko-goranska županija

Grad: RIJEKA

RijekaDizalo S.A.B.I.E.M.Datum: 26. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0253
Urbroj: 532-04-02-11/3-17-1
P-583126. 10. 2021.
RijekaFond starih i rijetkih knjiga iz knjižnice Kapucinskog samostana Gospe LurdskeDatum: 29. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0268
Urbroj: 532-04-02-11/13-17-1
P-584429. 11. 2020.
RijekaNumizmatička zbirkaDatum: 13. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0269
Urbroj: 532-04-02-11/12-17-1
P-585313. 12. 2020.
Grad: RAB
KamporIsprava o osnutku Samostana sv. BernardinaDatum: 26. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0258
Urbroj: 532-04-02-11/3-17-1
P-583526. 10. 2021.
Grad: KRK
KornićOltar Gospe ŽalosneDatum: 10. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0261
Urbroj: 532-04-02-11/3-17-1
P-583910. 11. 2021.

Sisačko-moslavačka županija

Grad: PETRINJA

PetrinjaZavičajna zbirka obitelji Bešlić u PetrinjiDatum: 15. 12. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0262
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-1
P-584815. 12. 2021.

Splitsko-dalmatinska županija

Grad: KAŠTELA

Kaštel NoviKameni dijelovi kule Ćipiko u Kaštel NovomeDatum: 5. 12. 2017.
Klasa: UP/612-08/14-05/0242
Urbroj: 532-04-02-16/5-17-05
P-49488. 12. 2018

Zadarska županija

Grad: PAG

PagDrvena greda s reljefnim prikazom Jaganjca Božjeg iz samostanske crkve Marijinog NavještenjaDatum: 13. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0245
Urbroj: 532-04-02-13/5-17-1
P-582513. 10. 2021.
Grad: ZADAR
OlibGlavni oltar u kapeli sv. RokaDatum: 8. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0260
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-58348. 11. 2020.
Općina: PREKO
SestrunjKip sv. Ivana KrstiteljaDatum: 19. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0249
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-582719. 10. 2021.
Grad: BENKOVAC
BenkovacPoklopac sarkofaga i terminacijski natpis iz fundusa Zavičajnog muzeja u BenkovcuDatum: 16. 10. 2017.
Klasa: 612-08/17-05/0246
Urbroj: 532-04-02-13/8-17-01
P-582616. 10. 2020.

Zagrebačka županija

Grad: ZAPREŠIĆ

ZaprešićSlika »Dječak koji prosi«Datum: 6. 11. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0256
Urbroj: 532-04-02-01/11-17-1
P-58326. 11. 2021.


(C) NEMATERIJALNA DOBRA

Naselje, Smještaj/PohranjenoPreventivno zaštićeno dobro/Skupina dobaraRješenjeBroj registraIstek zaštite

Koprivničko-križevačka županija

Općina: VIRJE

VirjePriprema tradicijskog kolača – podravska mazanicaDatum: 9. 10. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0240
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-01
P-58229. 10. 2020.

Klasa: 612-08/16-12/0073
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-21
Zagreb, 15. ožujka 2018.

Ministrica kulture
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.