Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini

NN 30/2018 (30.3.2018.), Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

618

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) i na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele trajne i individualne kvote u 2018. godini (»Narodne novine« br. 8/18.), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM TUNOLOVKOM U REGISTAR ULOVNIH BRODOVA ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2018. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini

– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a te su autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom

– individualne kvote za ulov tune plivaricom tunolovkom po plovilima u 2018. godini.

II.

Kriteriji kojima plovila moraju udovoljavati da bi imala pravo upisa u Registar ulovnih brodova ICCAT-a su sljedeća:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u koju je upisana plivarica tunolovka

3. da je plovilo steklo pravo na individualnu kvotu za 2018. godinu temeljem nekog od sljedećih kriterija:

– dobivanje Trajne individualne kvote i Državne kvote sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 8/18.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune temeljem prebacivanja mreže plivarice tunolovke s jednog plovila na drugo, odnosno temeljem prebacivanja prava na povijesni ulov tune sukladno članku 8. stavcima 6. i 7. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17. i 15/17.) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune temeljem jednogodišnjeg ustupanja, sukladno članku 6. stavcima 1. i 2. Pravilnika

– dobivanje prava na ulov tune temeljem višegodišnjeg i trajnog ustupanja iz prijašnjih godina.

III.

Na temelju kriterija iz točke II. ove Odluke pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2018. godini, ostvaruju sljedeća plovila koja će raditi u okviru jedne grupe za zajedničke ribolovne radnje:

Red. brojIme/reg. oznaka plovilaCFR plovilaICCAT brojIndividualna kvota (t)
1.SARDINA IHRV000001579ATEU0HRV0013369,079
2.SARDINA IIHRV000003074ATEU0HRV0016167,866
3.PELAGOS IIHRV000003287ATEU0HRV0001750,020
4.MARLINHRV000002904ATEU0HRV0015650,020
5.KORNATHRV000003357ATEU0HRV0015350,006
6.NEPTUN IHRV000002313ATEU0HRV0013447,793
7.NEPTUN IIHRV000002589ATEU0HRV0014047,793
8.PONOSHRV000001148ATEU0HRV0005847,792
9.HRVATSKI USPJEHHRV000000742ATEU0HRV0000747,792
10.PREKOHRV000001680ATEU0HRV0002142,101
11.TACOMAHRV000004925ATEU0HRV0016441,610
12.TULJAN DVAHRV000002903ATEU0HRV0015541,610
13.KALIHRV000001447ATEU0HRV0003741,610
14.CARICAHRV000004774ATEU0HRV0016341,610
15.LAGUNAHRV000001454ATEU0HRV0006312,124

IV.

Ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote, a koja ne udovoljavaju kriterijima iz točke II. ove Odluke ne mogu biti upisana u Registar ulovnih brodova ICCAT-a.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/206

Urbroj: 525-13/1766-18-1

Zagreb, 21. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.