Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju

NN 34/2018 (11.4.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju

Ministarstvo poljoprivrede

657

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17) i prethodnog mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU

Članak 1.

U Pravilniku o lovostaju (»Narodne novine« br. 67/10, 87/10, 97/13 i 44/17), u članku 4. točki A. KRUPNA DIVLJAČ riječi:

»svinja divlja (Sus scrofa L.)

krmača – od 1. veljače do 30. lipnja«

zamjenjuju se riječima:

»svinja divlja (Sus scrofa L.)

krmača – nema lovostaja, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/48
Urbroj: 525-11/1032-18-5
Zagreb, 21. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.