Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

NN 35/2018 (13.4.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

686

Na temelju članka 142. točke 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PODUZETNICI KOJI OBAVLJAJU STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PILOTA SPORTSKO-REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA, BALONA I JEDRILICA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica (»Narodne novine«, broj 65/15), članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja:

a) pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova,

b) pilota balona, i

c) pilota jedrilica,

kada se na to zrakoplovno osoblje ne primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na organizacijski priručnik ne primjenjuju se na poduzetnike koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota jedrilica i balona.«

Članak 2.

Članci 30., 31. i 32. brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/76
Urbroj: 530-06-1-1-18-2
Zagreb, 6. travnja 2018.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.