Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN 35/2018 (13.4.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Hrvatska narodna banka

691

Na temelju članka 120. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.), članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVILIMA RADA HRVATSKOG SUSTAVA VELIKIH PLAĆANJA

Članak 1.

U članku 9. Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (»Narodne novine«, br. 46/2016. i 94/2017.) stavak (3) točka e) mijenja se i glasi:

»e) iz članka 2. točaka 2., 3. i 6. ove Odluke, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u koji prethodi danu otvaranja postupka redovne likvidacije tog sudionika;«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 839/2018.

Zagreb, 10. travnja 2018.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.