Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 35/2018 (13.4.2018.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

694

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 30 od 30. ožujka 2018. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 30/18.) u tablici iz članka 8. stavka 1. pod šifrom DTP-a SK001 umjesto koeficijenta: »2,54« treba stajati koeficijent: »1,52«.

Pod šifrom DTP-a SK002 umjesto koeficijenta: »1,87« treba stajati koeficijent: »1,33«.

Pod šifrom DTP-a SK117 umjesto koeficijenta: »1,52« treba stajati koeficijent: »2,54«.

Pod šifrom DTP-a SK118 umjesto koeficijenta: »1,33« treba stajati koeficijent: »1,87«.

Klasa: 025-04/18-01/91
Urbroj: 338-01-01-18-01
Zagreb, 4. travnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.