Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

NN 37/2018 (20.4.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Vlada Republike Hrvatske

713


Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članaka 4. i 73. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 80/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POPISU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 1.

U Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 26/18) Prilog III. Popis nevojnih ubojnih sredstava iz članka 4. Uredbe zamjenjuje se novim Prilogom III. Popis nevojnih ubojnih sredstava, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/28
Urbroj: 50301-29/23-18-2
Zagreb, 19. travnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG III.

POPIS NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Tarifna oznakaNaziv
2904Sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne:
2904 20 001

- derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine:

ex dinitrobenzen

ex di- i trinitrotoluen

2920Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:
2920 90- ostalo:
2920 90 701

- - ostalo:

ex nitroglicerin

ex pentaeritritoltetranitrat (pentrit)

ex ostali esteri dušične kiseline

ex esteri ostalih kiselina

3601 00 00Barut
3602 00 00Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
3603Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili eksplozivne kapsule; upaljači; električni detonatori:
3603 00 20- sporogoreći štapini
3603 00 30- detonirajući štapini
3603 00 40- udarne kapsule
3603 00 50- eksplozivne kapsule
3603 00 60- upaljači
3603 00 80- električni detonatori
3604Proizvodi za vatromete, signalne rakete, rakete protiv tuče, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi
3604 10 002- proizvodi za vatromete
3604 90 00- ostalo
9302 00 00Revolveri i pištolji, osim onih iz tarifnog broja 9303 ili 9304
9303Ostalo vatreno oružje i slične naprave koje djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (na primjer, sačmarice i kuglare (s glatkim i užljebljenim cijevima) za šport, lov ili streljaštvo, vatreno oružje koga se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolji za humano ubijanje životinja vezanim klinom, bacači brodske užadi):
9303 10 00- vatreno oružje koga se puni sprijeda
9303 20- ostale sačmarice, za sport, lov ili streljaštvo, s najmanje jednom glatkom cijevi, uključujući kombinaciju sačmarice i kuglare:
9303 20 10- - jednocijevke, s glatkom cijevi
9303 20 95- - ostale
9303 30 00- ostale puške, za sport, lov ili streljaštvo
9303 90 00- ostalo
9304 00 003

Ostalo oružje (na primjer, opružne, zračne ili plinske puške i pištolji, pendreci), osim onog iz tarifnog broja 9307:

ex pendreci

9305Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304:
9305 10 004- za revolvere ili pištolje
9305 20 00- za sačmarice ili kuglare iz tarifnog broja 9303

- ostalo:
9305 99 00- - ostalo
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično vojno streljivo te njihovi dijelovi; meci (patrone) i ostalo streljivo i projektili te njihovi dijelovi, uključujući sačmu i čepove za metke (patrone):

- meci (patrone) za puške sačmarice i njihovi dijelovi; meci za zračne puške:
9306 21 00- - meci (patrone)
9306 29 00- - ostalo
9306 30- ostalo streljivo i njegovi dijelovi:
9306 30 10- - za revolvere i pištolje iz tarifnog broja 9302 te za poluautomatske puške iz tarifnog broja 9301

- - ostalo:
9306 30 905- - - ostalo


1 Dozvola je potrebna samo za eksplicitno navedene tvari.

2 Dozvola nije potrebna za pirotehničke proizvode kategorija F1, F2, F3, T1 i P1 sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj 70/17).

3 Nadzoru prema ovom Prilogu podliježu samo pendreci.

4 Nadzoru prema ovom Prilogu ne podliježu dijelovi i pribor za revolvere ili pištolje za vojne namjene.

5 Nadzoru prema ovom Prilogu ne podliježu patrone za alate za zakivanje ili slične alate ili za pneumatske pištolje za humano ubijanje životinja i njihovi dijelovi.