Rješenje o razrješenju predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike

NN 38/2018 (25.4.2018.), Rješenje o razrješenju predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

728

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 13. stavka 4. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (»Narodne novine«, br. 14/14 i 73/17) i članka 19. stavka 1. podstavka 1. Statuta Agencije za ugljikovodike, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE UPRAVE AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

Razrješuje se dr. sc. BARBARA DORIĆ dužnosti predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike, na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/18-02/20

Urbroj: 50301-15/28-18-02

Zagreb, 19. travnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.