Odluka o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka

NN 40/2018 (2.5.2018.), Odluka o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka

HRVATSKI SABOR

770

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst) Hrvatski sabor na sjednici 20. travnja 2018. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Imenuje se ANTO RAJKOVAČA ravnateljem Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Klasa: 021-13/18-07/10

Zagreb, 20. travnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.