Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske

NN 40/2018 (2.5.2018.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

771

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., to uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/17-01/13, urbroj: 50301-15/28-18-23 od 19. travnja 2018., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Jasna Mileta, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Burkini Faso, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/18-02/14

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 23. travnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.