Rješenje o imenovanju predsjednice Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga

NN 41/2018 (4.5.2018.), Rješenje o imenovanju predsjednice Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

790

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 51.a stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA UNIŠTAVANJE ODUZETIH DROGA

Imenuje se dr. sc. LJUBICA TOMAŠEK predsjednicom Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga, kao predstavnica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Klasa: 080-02/18-01/64

Urbroj: 50301-15/28-18-02

Zagreb, 26. travnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.