Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 42/2018 (9.5.2018.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

807

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 128/17).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama imenuju se:

– mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, predsjednik

– prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva, član

– Lovro Kuščević, ministar uprave, član

– prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, članica

– dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, član

– Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica

– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, članica.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave

– Stipe Mamić, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja

– mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka

– Josip Masnić, pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– Blaž Žilić, pomoćnik ministrice kulture.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/109

Urbroj: 50301-25/27-18-2

Zagreb, 4. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.