Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 42/2018 (9.5.2018.), Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

820

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 01/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 56/17., 73/17. – ispravak i 30/18.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Popis posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koji se primjenjuju na razini bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama, način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na posebno skupe lijekove te način obračunavanja i plaćanja troškova za te lijekove bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Posebno skupi lijekovi iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su u tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.

Posebno skupi lijekovi za kućno liječenje hemofilije utvrđeni su u tablici 2. koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijena za posebno skupe lijekove iz ove Odluke utvrđuje posebnom odlukom Upravno vijeće Zavoda.

Članak 2.

Liječenje posebno skupim lijekom iz članka 1. stavka 2. ove Odluke provodi se u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama na osnovi odobrenja povjerenstva za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba Zavoda liječi.

Direkcija Zavoda utvrđuje je li primjena određenog lijeka u skladu sa smjernicama utvrđenim Osnovnom listom lijekova Zavoda za primjenu posebno skupog lijeka.

Osigurane osobe Zavoda lijekove za kućno liječenje hemofilije iz članka 1. stavka 3. ove Odluke preuzimaju u izabranoj ljekarni. Lijekove nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u izabranu ljekarnu dostavlja veledrogerija ovlaštena od strane nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a s kojim Zavod ima sklopljen ugovor o financiranju liječenja.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 14/18.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim podataka pod ATK šifrom: M09AX07 061 koji se primjenjuju dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/18-01/96

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 24. travnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.

Tablica 1 – POSEBNO SKUPI LIJEKOVI

ATKNezaštićeno imeZaštićeno imeOblik lijeka
A16AB02 062imiglucerazaCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.
A16AB03 062agalzidaza alfaReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml
A16AB04 061agalzidaza betaFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg
A16AB04 062agalzidaza betaFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg
A16AB05 061laronidazaAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)
A16AB07 061alglukozidaza alfaMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg
A16AB08 061galsulfazaNaglazymekonc. za otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml
A16AB09 071idursulfazaElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)
A16AB10 061velagluceraza alfaVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)
A16AX10 161eliglustatCerdelgacaps. tvrda 56x84 mg
A16AX14 161migalastatGalafoldcaps. tvrde 14x123 mg
B02BX04 063romiplostimNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg
B02BX04 064romiplostimNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg
B02BX05 161eltrombopagRevoladetbl. film obl. 28x25 mg
B02BX05 162eltrombopagRevoladetbl. film obl. 28x50 mg
H01AC01 021somatropinOmnitropeuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)
H01AC01 022somatropinOmnitropeuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)
H01AC01 023somatropinOmnitropeuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)
H01AC01 062somatropinGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)
H01AC01 065somatropinGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)
H01AC01 066somatropinGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)
H01AC01 067somatropinGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)
H01AC01 083somatropinNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)
H01AC01 084somatropinNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)
H01AC01 085somatropinNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)
J05AP57 161glekaprevir + pibrentasvirMavirettbl. film obl. 84x(100 mg+40 mg)
J05AP57 162glekaprevir + pibrentasvirMavirettbl. film obl. 84x(100 mg+40 mg)
J05AX16 161dasabuvirExvieratbl. film obl. 56x250 mg
J05AX66 161ledipasvir + sofosbuvirHarvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)
J05AX67 161ombitasvir + paritaprevir + ritonavirViekiraxtbl. film obl. 56x(12,5 mg+75 mg+50 mg)
J05AX68 161elbasvir + grazoprevirZepatiertbl. film obl. 28x(50 mg+100 mg)
J05AX69 161sofosbuvir + velpatasvirEpclusatbl. film obl. 28x(400 mg+100 mg)
L01BB06 061klofarabinEvoltrakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/20 ml
L01BC07 061azacitidinVidazapraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg
L01CD01 095paklitaksel (nab)Abraxanepraš. za susp. za inf., boč. stakl. 1x100 mg (5 mg/ml)
L01CD04 061kabazitakselJevtanakonc. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CX01 061trabektedinYondelispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x0,25 mg
L01CX01 062trabektedinYondelispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1 mg
L01XC02 061rituksimabMabtheraboč. 2x100 mg/10 ml
L01XC02 062rituksimabMabtheraboč. 1x500 mg/50 ml
L01XC02 063rituksimabMabtheraotop. za supkut. inj., boč. 1x1400 mg
L01XC02 071rituksimabTruxima (samo za NHL)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01XC02 072rituksimabTruxima (samo za NHL)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml
L01XC02 081rituksimabRixathon (samo za NHL)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml
L01XC02 082rituksimabRixathon (samo za NHL)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01XC03 061trastuzumabHerceptinboč. 1x150 mg
L01XC03 062trastuzumabHerceptinotop. za supkut. inj., boč. 1x600 mg/5 ml
L01XC06 061cetuksimabErbitux (samo za Ca pločastih stanica glave i vrata)otop. za inf., boč. 1x20 ml (5 mg/ml)
L01XC07 061bevacizumabAvastin (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01XC07 062bevacizumabAvastin (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC12 061brentuksimab vedotinAdcetrispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg
L01XC13 061pertuzumabPerjetakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x420 mg
L01XC14 061trastuzumab emtanzinKadcylapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L01XC14 062trastuzumab emtanzinKadcylapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x160 mg
L01XC15 061obinutuzumabGazyvarokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg/40 ml
L01XC17 061nivolumabOpdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x4 ml (10 mg/ml)
L01XC17 062nivolumabOpdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 ml (10 mg/ml)
L01XC18 061pembrolizumabKeytrudapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg
L01XC18 062pembrolizumabKeytrudakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg (25 mg/ml)
L01XC21 061ramucirumabCyramzakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x10 ml (10 mg/ml)
L01XE04 164sunitinibSutentcaps. tvrda 28x12,5 mg
L01XE04 165sunitinibSutentcaps. tvrda 28x25 mg
L01XE04 166sunitinibSutentcaps. tvrda 28x50 mg
L01XE05 171sorafenibNexavar (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01XE06 161dasatinibSpryceltbl. film obl. 60x20 mg
L01XE06 163dasatinibSpryceltbl. film obl. 30x100 mg
L01XE07 161lapatinibTyverbtbl. film obl. 70x250 mg
L01XE08 171nilotinibTasignacaps. tvrda 112x200 mg
L01XE09 071temsirolimusToriselkonc. i otap. za inf., boč. stakl. 1x30 mg/1,2 ml+boč. stakl. 1x2,2 ml
L01XE10 161everolimusAfinitortbl. 30x5 mg
L01XE10 162everolimusAfinitortbl. 30x10 mg
L01XE11 161pazopanibVotrienttbl. film obl. 30x200 mg
L01XE11 162pazopanibVotrienttbl. film obl. 30x400 mg
L01XE14 161bosutinibBosuliftbl. film obl. 28x100 mg
L01XE14 162bosutinibBosuliftbl. film obl. 28x500 mg
L01XE15 061vemurafenibZelboraftbl. film obl. 56x240 mg
L01XE16 161krizotinibXalkoricaps. tvrda 60x200 mg
L01XE16 162krizotinibXalkoricaps. tvrda 60x250 mg
L01XE17 161aksitinibInlytatbl. film obl. 56x1 mg
L01XE17 162aksitinibInlytatbl. film obl. 56x5 mg
L01XE18 161ruksolitinibJakavitbl. 56x5 mg
L01XE18 162ruksolitinibJakavitbl. 56x15 mg
L01XE18 163ruksolitinibJakavitbl. 56x20 mg
L01XE21 161regorafenibStivarga (samo za HCC)tbl. film obl. 84x40 mg
L01XE23 161dabrafenibTafinlarcaps. tvrda 28x50 mg
L01XE23 162dabrafenibTafinlarcaps. tvrda 120x50 mg
L01XE23 163dabrafenibTafinlarcaps. Tvrda 120x75 mg
L01XE25 161trametinibMekinisttbl. film obl. 30x0,5 mg
L01XE25 162trametinibMekinisttbl. film obl. 30x2 mg
L01XE27 161ibrutinibImbruvicacaps. tvrda 90x140 mg
L01XE27 162ibrutinibImbruvicacaps. tvrda 120x140 mg
L01XE31 161nintedanibOfevcaps. meka 60x100 mg
L01XE31 162nintedanibOfevcaps. meka 60x150 mg
L01XE35 161osimertinibTagrissotbl. film obl. 28x40 mg
L01XE35 162osimertinibTagrissotbl. film obl. 28x80 mg
L01XE36 161alektinibAlecensacaps. tvrda 224x150 mg
L01XE38 161kobimetinibCotellictbl. film obl. 63x20 mg
L01XX46 161olaparibLynparzacaps. tvrda 448x50 mg
L01XX47 161idelalisibZydeligtbl. film obl. 60x100 mg
L01XX47 162idelalisibZydeligtbl. film obl. 60x150 mg
L01XX52 161venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 14x10 mg
L01XX52 162venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 7x50 mg
L01XX52 163venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 7x100 mg
L01XX52 164venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 112x100 mg
L02BB04 161enzalutamidXtandicaps. meka 112x40 mg
L02BX03 162abirateronZytigatbl. film obl. 60x500 mg
L03AB07 062interferon beta-1aAvonexpraš. i otap. za otop. za inj., 4x0,5 ml (30 mcg/0,5 ml), 4 štrc. napunj. i 4 igle
L03AB07 072interferon beta-1aRebifšprica 3x22 mcg (6 mil. i.j.)/0,5 ml
L03AB07 073interferon beta-1aRebifštrc. napunj. 12x44 mcg/0,5 ml
L03AB07 074interferon beta-1aRebifotop. za inj. u ulošku, 4x132 mcg/1,5 ml (44 mcg/0,5 ml)
L03AB08 092interferon beta-1bBetaferonpraš. i otap., štrc. napunj. 15x300 mcg/9,6 MIU (250 mcg/ml = 8 MIU)
L03AX04 051pegademaza
L03AX13 062glatirameracetatCopaxoneotop. za inj., štrc. napunj. 28x20 mg/ml
L03AX13 063glatirameracetatCopaxoneotop. za inj., štrc. napunj. 12x40 mg/ml
L03AX13 071glatirameracetatRemurelotop. za inj., štrc. napunj. 28x20 mg/ml
L03AX13 072glatirameracetatRemurelotop. za inj., štrc. napunj. 12x40 mg/ml
L03AX16 061pleriksaforMozobilotop. za inj., boč. stakl. 1x24 mg/1,2 ml (20 mg/ml)
L04AA23 061natalizumabTysabrikonc. otop. za inf., boč. stakl. 1x15 ml (20 mg/1 ml)
L04AA27 161fingolimodGilenyacaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA29 171tofacitinibXeljanztbl. film obl. 56x5 mg
L04AA31 161teriflunomidAubagiotbl. film obl. 28x14 mg
L04AA32 161apremilastOtezlatbl. film obl. (4x10 mg) + (4x20 mg) + (19x30 mg)
L04AA32 162apremilastOtezlatbl. film obl. 56x30 mg
L04AA32 163apremilastOtezlatbl. film obl. 168x30 mg
L04AA33 061vedolizumabEntyviopraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg
L04AA34 061alemtuzumabLemtradakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x12 mg/1,2 ml
L04AA40 161kladribinMavencladtbl. 1x10 mg
L04AA40 162kladribinMavencladtbl. 4x10 mg
L04AA37 161baricitinibOlumianttbl. film obl. 35x2 mg
L04AA37 162baricitinibOlumianttbl. film obl. 35x4 mg
L04AB01 060etanerceptEnbrelpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 4x25 mg+4 napunj. štrc. s otap.
L04AB01 061etanerceptEnbrelotop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml + 8 jast.
L04AB01 063etanerceptEnbrel (MyClick)otop. za inj., brizg. napunj. 4x50 mg/ml + 4 jast. natop. alkoholom
L04AB01 064etanerceptEnbrelpraš. i otap. za otop. za inj. za ped. upor., boč. 4x10 mg+4 štrc. napunj. s otap.+8 jast.
L04AB01 065etanerceptBenepaliotop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml
L04AB01 066etanerceptBenepaliotop. za inj., brizg. napunj. 4x50 mg/ml
L04AB01 068etanerceptBenepaliotop. za inj., štrc. napunj. 4x25 mg/ml
L04AB01 067etanerceptEnbrel (MyClick)otop. za inj., brizg. napunj. 4x25 mg/ml + 4 jast. natop. alkoholom
L04AB01 071etanerceptErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x25 mg/ml
L04AB01 072etanerceptErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml
L04AB01 073etanerceptErelziotop. za inj., brizg. napunj. 4x50 mg/ml
L04AB02 061infliksimabRemicadelio boč. za inf. 1x100 mg
L04AB02 071infliksimabInflectrapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L04AB02 081infliksimabRemsimapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L04AB02 082infliksimabFlixabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L04AB04 062adalimumabHumiraotop. za inj. za pedij. uporabu, boč. 2x40 mg/0,8 ml
L04AB04 063adalimumabHumiraotop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,4 ml
L04AB04 064adalimumabHumiraotop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,4 ml
L04AB04 065adalimumabHumiraotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mg/0,8 ml
L04AB04 066adalimumabHumiraotop. za inj., štrc. stakl. 2x20 mg/0,2 ml
L04AB05 061certolizumab pegolCimziaotop. za inj., štrc. napunj. 2x200 mg/ml
L04AB06 061golimumabSimponiotop. za inj., brzig. napunj. 1x50 mg/0,5 ml
L04AB06 062golimumabSimponiotop. za inj., brizg. napunj. 1x100 mg/ml
L04AC05 061ustekinumabStelaraotop. za inj. štrc. napunj. 1x45 mg/0,5 ml
L04AC05 062ustekinumabStelaraotop. za inj. štrc. napunj. 1x90 mg/1 ml
L04AC05 063ustekinumabStelarakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x130 mg/26 ml
L04AC07 061tocilizumabRoActemrakonc. otop. za inf., boč. 1x80 mg/4 ml
L04AC07 062tocilizumabRoActemrakonc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml
L04AC07 063tocilizumabRoActemrakonc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/20 ml
L04AC07 064tocilizumabRoActemraotop. za inj., štrc. napunj. 4x162 mg/0,9 ml
L04AC10 061sekukinumabCosentyxotop. za inj., štrc. napunj. 2x150 mg
L04AC13 061iksekizumabTaltzotop. za inj. brizg. napunj. 1x80 mg/ml
L04AX04 161lenalidomidRevlimidcaps. tvrda 21x5 mg
L04AX04 162lenalidomidRevlimidcaps. tvrda 21x10 mg
L04AX04 163lenalidomidRevlimidcaps. tvrda 21x15 mg
L04AX04 164lenalidomidRevlimidcaps. tvrda 21x25 mg
L04AX05 161pirfenidonEsbrietcaps. tvrda 252x267 mg
L04AX05 162pirfenidonEsbriettbl. film obl. 252x267 mg
L04AX05 163pirfenidonEsbriettbl. film obl. 84x801 mg
L04AX06 161pomalidomidImnovidcaps. tvrda 21x3 mg
L04AX06 162pomalidomidImnovidcaps. tvrda 21x4 mg
M09AX07 061nusinersenSpinrazaotop. za inj., boč. stakl. 1x12 mg/5 ml (2,4 mg/ml)
N04BA02 571levodopa + karbidopaDuodopa intestinalni gelvreć. plast., kazeta 7x100 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope)
N06BX13 161idebenonRaxonetbl. film obl. 180x150 mg
N07XX09 161dimetil fumaratTecfideracaps. žel. otp. tvrda 14x120 mg
N07XX09 162dimetil fumaratTecfideracaps. žel. otp. tvrda 56x240 mg
V10XX03 061radij-223 dikloridXofigootop. za inj., boč. stakl. 1x6 ml (1000 kBq/ml)Tablica 2 – POSEBNO SKUPI LIJEKOVI ZA KUĆNO LIJEČENJE HEMOFILIJE

ATKNezaštićeno imeZaštićeno imeOblik lijeka
B02BD02 061čimbenik VIIIEmoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)
B02BD02 062čimbenik VIIIEmoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)
B02BD02 071čimbenik VIIIOctanatelio. boč. 250 i.j.
B02BD02 072čimbenik VIIIOctanatelio. boč. 500 i.j.
B02BD02 073čimbenik VIIIOctanatelio. boč. 1.000 i.j.
B02BD02 078rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Advatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 079rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Advatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 080rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Advatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.
B02BD02 081rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kogenate Bayer 500 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 i.j.+štrc. napunj. s 2,5 ml vode za inj. +Bio-Set
B02BD02 090rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kogenate Bayer 1000 i.jpraš. i otap. za otop. za inj. boč. 1000 i.j.+boč. s otap. 2,5 ml +Bio-Set
B02BD02 082rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 083rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 084rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.
B02BD02 085rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.
B02BD02 086rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)Nuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 087rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)Nuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 088rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)Nuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.
B02BD02 089rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)Nuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.
B02BD02 031rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 033rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 001rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 002rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 003rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j.
B02BD02 004rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 005rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.
B02BD02 006rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD02 007rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD02 034rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.
B02BD02 035rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD02 036rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD03 061aktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaFeiba 25 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 25 U/ml (500 U/20 ml)
B02BD04 063čimbenik IXOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.+5 ml otap.+set
B02BD04 064čimbenik IXOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.+10 ml otap.+set
B02BD04 072čimbenik IXImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 600 IU/5 ml
B02BD04 073čimbenik IXImmunine 1200 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x1200 IU/10 ml
B02BD06 071konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomImmunate 500 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 IU /5 ml
B02BD06 076konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF
B02BD06 075koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU
B02BD08 084aktivirani rekombinantni čimbenik VII ANovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)
B02BD08 088aktivirani rekombinantni čimbenik VII ANovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)
B02BD08 089aktivirani rekombinantni čimbenik VII ANovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)
B02BD09 061rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD09 062rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD09 063rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.
B02BD09 064rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.