Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

NN 43/2018 (11.5.2018.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

832

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Osniva se Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) radi provedbe Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

II.

Članovi Nacionalnog vijeća su:

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske – predsjednik Nacionalnog vijeća

– potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta – zamjenica predsjednika Nacionalnog vijeća

– guverner Hrvatske narodne banke, temeljem Odluke Savjeta Hrvatske narodne banke – zamjenik predsjednika Nacionalnog vijeća

– potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova

– ministar financija

– ministar rada i mirovinskoga sustava

– ministrica znanosti i obrazovanja

– ministar pravosuđa

– ministar uprave

– ministar državne imovine

– ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– ministar zdravstva

– ministar turizma

– predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

– predstavnik sindikalnih središnjica.

III.

Stručne, tehničke i administrativne poslove za rad Nacionalnog vijeća obavljat će Ministarstvo financija.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo financija da o ovoj Odluci, na odgovarajući način, izvijesti članove Nacionalnog vijeća iz točke II. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/104

Urbroj: 50301-25/27-18-5

Zagreb, 10. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.