Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

NN 43/2018 (11.5.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

839

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine«, broj 104/2017) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine« broj 9/2018) u članku 4. riječi »a ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjega polja« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/7

Urbroj: 530-05-2-1-2-18-4

Zagreb, 26. travnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.