Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Marcelu Nunu Duarteu Rebelu de Sousi

NN 46/2018 (18.5.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Marcelu Nunu Duarteu Rebelu de Sousi

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

868

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u unaprjeđenju sveobuhvatnih odnosa i razvitku uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Portugalske Repub­like te promicanju prijateljstva i partnerstva hrvatskog i portugalskog naroda, odlikuje se

Njegova Ekscelencija MARCELO NUNO DUARTE REBELO de SOUSA.

Klasa: 060-04/18-01/01
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 4. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.