Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Ante Starčevića prof. dr. sc. Draganu (Marinko) Primorcu

NN 46/2018 (18.5.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Ante Starčevića prof. dr. sc. Draganu (Marinko) Primorcu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

869

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 16. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Ante Starčevića, za sveukupni dosadašnji rad te iznimno uspješno promicanje međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske na području znanosti, obrazovanja i politike, odlikuje se

prof dr. sc. DRAGAN (Marinko) PRIMORAC.

Klasa: 060-03/18-11/01
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 8. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.