Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera, za iznimne uspjehe i osobite zasluge na području kulture, te njezino promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu

NN 46/2018 (18.5.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera, za iznimne uspjehe i osobite zasluge na području kulture, te njezino promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

870

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 21. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog pletera, za iznimne uspjehe i osobite zasluge na području kulture, te njezino promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuju se

LIDIJA (Mate) PERCAN

MLADEN (Marijan) MORDEJ VUČKOVIĆ

DAVOR (Josip) SCHOPF

MOJMIR (Dušan) GOLEMAC.

Klasa: 060-03/18-16/07
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 8. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.