Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Prvom hrvatskom pjevačkom društvu »Zora«

NN 46/2018 (18.5.2018.), Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Prvom hrvatskom pjevačkom društvu »Zora«

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

871

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 24. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za osobiti doprinos u promicanju zbornog pjevanja, u prigodi 160. obljetnice osnutka i kontinuiranog uspješnog djelovanja, dodjeljuje se

PRVOM HRVATSKOM PJEVAČKOM DRUŠTVU »ZORA«.

Klasa: 061-01/18-01/12
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 8. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.