Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 46/2018 (18.5.2018.), Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

875

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 9. stavka 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Razrješuje se dr. sc. ALEKSANDRA ANIĆ VUČINIĆ dužnosti članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na koju je imenovana kao predstavnica iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.

Klasa: 080-02/18-02/38

Urbroj: 50301-15/07-18-02

Zagreb, 16. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.