Rješenje o imenovanju zamjenice članice Savjeta za mlade

NN 46/2018 (18.5.2018.), Rješenje o imenovanju zamjenice članice Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

878

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i točke IV. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 102/12, 56/15 i 19/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENICE ČLANICE SAVJETA ZA MLADE

Imenuje se IVANA KODRIĆ zamjenicom članice Savjeta za mlade, kao predstavnica Ministarstva pravosuđa.

Klasa: 080-02/18-01/75

Urbroj: 50301-15/07-18-02

Zagreb, 16. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.