Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma

NN 46/2018 (18.5.2018.), Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

884

Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA

I.

U točki I. Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma (»Narodne novine«, broj 31/18), tekst pod rednim brojem 5. mijenja se i glasi:

Redni

broj

AERODROMIRAZDOBLJE

VRIJEME

OD DO

(sati) (sati)

DANI

1 – ponedjeljak

2 – utorak

3 – srijeda

4 – četvrtak

5 – petak

6 – subota

7 – nedjelja

5.PULA(e)25. ožujka 2018. – 27. listopada 2018.06.00 23.001, 2, 3, 4, 5, 6, 7

II.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/55

Urbroj: 530-06-1-1-18-7

Zagreb, 8. svibnja 2018.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.