Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.

NN 46/2018 (18.5.2018.), Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.

Državni zavod za statistiku

887

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2018.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. iznosi 100,7.

Klasa: 957-04/18-01/1
Urbroj: 555-09-05-18-10
Zagreb, 16. svibnja 2018.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.